นาซ่าเตรียมติดตั้งโมดูล "พองลม" บนสถานีอวกาศนานาชาติ

By: lew
Writer
on Tue, 15/01/2013 - 04:19
Topics: 

นาซ่าประกาศสัญญามูลค่า 17.8 ล้านดอลลาร์กับบริษัท Bigelow Aerospace เพื่อสร้างโมดูลเพิ่มเติมให้กับสถานีอวกาศนานาชาติ

โมดูลพองลมของ Bigelow มีข้อดีคือมันมีรัศมีถึง 6.7 เมตร ทำให้นักบินมีพื้นที่ในการใช้ชีวิตมากขึ้น พื้นที่ที่มากขึ้นทำให้เป็นไปได้ที่จะส่งนักบินอวกาศไปใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศเป็นเวลานานๆ โดยโมดูลเดียวจะมีปริมาตรถึง 330 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับนักบินได้ถึง 6 คน โดยโมดูลเดี่ยวๆ สามารถปฎิบัติการด้วยตัวเองได้ หรือจะเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศแบบที่นาซ่าซื้อไปก็ได้เช่นกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมจะแถลงข่าวในวันที่ 16 ที่จะถึงนี้ (เป็นไปได้ว่าเงิน 17.8 ล้านอาจจะไม่ใช่การจ่ายรอบเดียวแต่ให้แสดงความเป็นไปได้เบื้องต้นก่อน)

ที่มา - NASA