กูเกิลนำ Dead Sea Scroll ขึ้นเว็บ

By: lew
Writer
on Wed, 19/12/2012 - 12:00

กูเกิลร่วมกับสำนักงานวัตถุโบราณอิสราเอล นำภาพถ่ายความละเอียด 1215 dpi ของม้วนหนังสือทะเลตาย หรือ Dead Sea Scroll ขึ้นเว็บพร้อมฐานข้อมูลเต็มให้คนทั่วไปเข้าชมหรือดาวน์โหลดไปวิเคราะห์ถอดรหัส

ภาพม้วนหนังสือที่นำขึ้นแสดงรวมไปถึงหนังสือสำคัญอย่าง บัญญัติสิบประการ, บทที่หนึ่งของพระคัมภีร์ปฐมกาล (เล่มแรกของไบเบิล), หรือบทเพลงสดุดดี (Psalms)

ภาพถูกถ่ายด้วยแสงหลายแบบทั้งอินฟราเรด, ภาพสีจริง, และ Scanned Infrared Negative สำหรับคนที่ต้องการนำภาพไปวิเคราะห์เพิ่มเติม

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะแล้ว การแสกนภาพครั้งนี้ยังเป็นการเก็บรักษาม้วนหนังสือได้เป็นอย่างดี ด้วยการเก็บภาพเป็นดิจิตอลทำให้ทีมเก็บรักษาไม่ต้องกลัวว่าม้วนหนังสือจริงจะเสื่อมสภาพจนกระทั้งเสียข้อมูลในยุคสองพันปีก่อนไป

ที่มา - Google Blog, Dead Sea Scroll

1 Comment

virusfowl's picture

-การแสกนภาพครั้งนี้ยังเป็นการเก็บรักษาม้วนหนังสือได้เป็นอย่างดี << แสกน > สแกน