ชุดตรวจสอบที่สามารถตรวจเจอการติดเชื้อในระยะเริ่มแรก

By: mementototem
Writer
on Tue, 30/10/2012 - 10:09

ทีมนักวิจัยจาก Imperial College London ได้พัฒนาชุดตรวจสอบความไวสูง สำหรับตรวจหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarker) อย่าง p24 ของไวรัส HIV และ PSA (Prostate Scecific Antigen) ของมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าวิธีการตรวจสอบมาตรฐาน (gold standard method) ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ผล รวมทั้งยังมีราคาถูกมากอีกด้วย นอกจากนี้ชุดตรวจสอบตัวนี้ ยังสามารถปรับแต่งให้ตรวจหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วได้ตามต้องการ

ชุดตรวจสอบนี้ทำงานโดยการนำซีรั่มจากตัวอย่างเลือด มาใส่ในหลอดบรรจุ หากผลเป็นบวกสำหรับ PSA หรือ p24 สารละลายจะทำปฏิกิริยาเกิดการจับตัวที่ผิดปกติของอนุภาคนาโน ทำให้สารละลายเปลี่ยนเป็นเฉดสีฟ้า แต่หากผลเป็นลบ สารละลายจะทำปฏิกิริยาเกิดการจับตัวของอนุภาคคล้ายกับลูกบอลแทน ซึ่งจะทำให้สารละลายเปลี่ยนเป็นเฉดสีแดง โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะสังเกตได้ด้วยตาเปล่า

นักจากนี้ทีมนักวิจัยยังบอกว่า ชุดตรวจสอบนี้ยังมีความไวมากพอที่จะตรวจเจอ p24 ปริมาณน้อยมาก ซึ่งเกิดจากผู้ป่วยได้รับเชื้อเพียงเล็กน้อยจนไม่สามารถตรวจพบจากวิธี ELISA (Emzyme-linked Immunosorbent Assay)1 หรือวิธีการตรวจสอบมาตรฐานอย่าง nucleic acid based test2 ประโยชน์ของการตรวจพบเชื้อ หรือข้อบ่งชี้ในระยะเริ่มแรกคือ ช่วยให้แพทย์รักษาผู้ป่วยได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายจากโรคได้ง่ายขึ้น

ทีมนักวิจัยหวังว่า ชุดตรวจสอบนี้จะราคาถูกมากพอ จึงกำลังมองหาองค์กรด้านสุขภาพที่ไม่แสวงหากำไร เพื่อขอคำแนะนำด้านการวางแผน และแหล่งเงินทุนสำหรับการผลิต และแจกจ่ายชุดตรวจสอบตัวนี้ให้แก่ประเทศที่ยากจน และขาดผู้เชี่ยวชาญ

ที่มา: MedicalXpress, Imperial College London


  1. ELISA เป็นการหาปริมาณของแอนติเจน3 โดยให้แอนติเจนเกาะบนของแข็ง เมื่อปฏิกิริยาสมบูรณ์แล้วจะดูสีที่เกิดขึ้น ↩︎

  2. Nucleic acid based test มักตรวจหาสารพันธุกรรมที่เกิดจากอวัยวะที่ติดเชื้อ หรือไวรัส จึงตรวจพบได้ก่อนที่เม็ดเลือดขาวจะสร้างแอนติบอดีขึ้นมา ↩︎

  3. แอนติเจน ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบโปรตีนที่มาจากเชื้อโรค หรือสารเคมี ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์สร้างแอนติบอดีขึ้นมา ↩︎