ห้องแลปขนาดจิ๋ว ตรวจสอบสารในของเหลวได้ด้วยตัวอย่างหยดเดียว

By: lew
Writer
on Sun, 28/10/2012 - 14:26

ห้องแลปขนาดจิ๋วแบบต่างๆ เช่น Lap-on-Chip กำลังเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจในวงการแพทย์เพราะหากทำได้สำเร็จจริง การตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นหลายอย่างจะสามารถทำได้โดยไม่ต้องมีห้องแลปราคาแพง ไม่ต้องรอผลเป็นเวลานานๆ รวมถึงความผิดพลาดจากผู้ควบคุมห้องแลปก็จะน้อยลงมาก

งานวิจัย "Flow Valve: Microfluidic Devices for Simple, Detectorless, and Label-Free Analyte Quantitation" เสนอการสร้าง "ท่อ" ขนาดจิ๋ว เคลือบด้วยสารตัวรับ (receptors) ของโมเลกุลที่ต้องการตรวจสอบ หากมีโมเลกุลอยู่ในสารละลายจำนวนมาก โมเลกุลจะจับกับตัวรับจนปิดท่อในที่สุด และผู้ทดสอบสามารถอ่านค่าความเข้มข้นของสารที่ต้องการตรวจสอบได้จากการวัดระยะทางที่สารละลายเดินทางไปได้ (ยิ่งไกลแสดงว่ายิ่งน้อย)

ตัวการการใช้งาน ทีมงานวิจัยสร้างตัวจับโปรตีน streptavidin และสามารถวัดได้ว่ามีความเข้มข้นระดับเท่าใด ในระดับนาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

ข้อดีของ Flow Valve นี้คือมันสามารถตรวจสอบสารที่มีความเข้มข้นต่ำมากๆ ได้ โดยตรวจสอบไปได้ถึง 1 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

งานวิจัยนี้ออกแบบโดยศาสตราจารย์ Adam Woolley กับนักเรียนอีกสี่คนจากมหาวิทยาลัย Brigham Young ระดับสูงกว่าปริญญาตรีสองคน และปริญญาตรีอีกสองคน ตีพิมพ์ในวารสาร Analytical Chemistry DOI: 10.1021/ac301278s

ที่มา - Brigham Young University

1 Comment

hisoft's picture
  • จับกัลตัวรับ

จับกัล? จับกับหรือเปล่าครับ?

The Phantom Thief