พบดาวเคราะห์ในระบบดาว Alpha Centauri

By: neizod
Writer
on Wed, 17/10/2012 - 17:39

การค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะครั้งนี้ออกจะเป็นข่าวใหญ่ซักหน่อย เพราะว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นเป็นสมาชิกในระบบ Alpha Centauri เพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดของเรานั่นเอง

ระบบดาว Alpha Centauri นั้นอยู่ห่างเราออกไป 4.3 ปีแสง โดยมันประกอบด้วยดาวฤกษ์หลัก 2 ดวงที่ขนาดใกล้เคียงกัน (คือ Alpha Centauri A กับ Alpha Centauri B) และมีดาวแคระขาวโคจรอยู่รอบๆ ไกลออกไปอีกชั้นหนึ่ง

ส่วนดาวเคราะห์ที่พบนั้น มีวงโคจรรอบดาว Alpha Centauri B ที่มีขนาดเล็กกว่าพระอาทิตย์ของเราเล็กน้อย โดยมันได้รับชื่อว่า Alpha Centauri Bb ด้านขนาดของดาวเคราะห์นั้น มันใหญ่เพียง 1.13 เท่าของโลก อย่างไรก็ตาม วงโคจรมันกลับอยู่ใกล้ดาวแม่ถึง 6 ล้านกิโลเมตร (ใกล้กว่าที่ดาวพุธของเราอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ถึง 10 เท่า) ข้อมูลนี้คำนวณได้จากการสังเกตคาบการโคจรของรอบดาวแม่ที่สั้นเพียง 3.24 วันเท่านั้น

เทคนิคที่ใช้ตรวจหาดาวเคราะห์ดวงนี้ คือการสังเกต Doppler shift ของดาวดวงแม่ ถ้าดาวแม่นั้นมีดาวเคราะห์โคจรอยู่รอบๆ ข้อมูลของ Doppler shift จะบอกเราว่าดาวแม่นั้นเคลื่อนที่เข้าหา/ออกห่างเราด้วยความเร็วไม่คงที่ และเมื่อนำมาวาดกราฟจะได้กราฟรูป sine เช่นนี้ครับ

ที่มา: Discover Magazine

3 Comments

Job_The_Gamer's picture

> การค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะครั้งออกจะ

ต้องเป็น

> ครั้งนี้ออกจะ

รึเปล่าครับ