รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2012

By: terminus
Writer
on Fri, 12/10/2012 - 16:25

Norwegian Nobel Committee ได้มีมติประกาศให้รางวัลโนเบลสาชาสันติภาพประจำปี 2012 ตกเป็นของ สหภาพยุโรป (European Union, EU) สำหรับผลงานที่เป็นส่วนร่วมในความก้าวหน้าทางด้านสันติภาพ, ความสมานฉันท์, ประชาธิปไตย, และสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอมาตลอดหกทศวรรษ

(รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเป็นสาขาเดียวที่ตัดสินโดยคณะกรรมการในนอร์เวย์ นอกนั้นสาขาอื่นจะตัดสินโดย Royal Swedish Academy of Sciences (หรือ Swedish Academy ในกรณีของรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม) ในสวีเดน ดังนั้นบางทีนักวิทยาศาสตร์ก็มักจะล้อเล่นเรียกการโทรที่คณะกรรมการโทรศัพท์มาแจ้งผลประกาศรางวัลว่า "A call from Stockholm")

ที่มา - Nobel Prize Press Release

ความเห็นส่วนตัว: ช่วงหลายปีหลังมานี้ นอกจากผลงานทางด้านสันติภาพแล้ว รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถูกมอบให้ในแง่ของการคาดหวังเพื่อนโยบายสนับสนุนสันติภาพด้วย อย่างเช่นเมื่อปี ค.ศ. 2009 ก็มอบให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัก โอบามา ทั้งที่เพิ่งจะชนะเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดี ยังไม่มีผลงานอะไรแน่ชัดให้โลกเห็น บางทีการมอบรางวัลสาขาสันติภาพให้กับสหภาพยุโรปในปี 2012 นี้อาจจะเป็นการโน้มน้าวให้หลายประเทศยุโรปในสหภาพยุโรปที่กำลังประสบปัญหาความวุ่นวายทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจยึดมั่นในนโยบายการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีก็ได้

1 Comment

panther's picture

ฝรั่งเศสพึ่งนำนาโต้ถล่มลิเบียไปหมาดๆ ได้โนเบลสาขาสันติภาพซะยังงั้น