รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปี 2012

By: terminus
Writer
on Thu, 11/10/2012 - 18:41

รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจำปี 2012 มีผู้ได้รับ 1 ท่าน คือ Mo Yan (หรือ Guan Moye) นักเขียนชาวจีน ผู้ซึ่งผสานตำนานพื้นบ้าน, ประวัติศาสตร์, และวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าด้วยกันกันผ่านมุมมองสัจนิยมแห่งความจริงหลอน (who with hallucinatory realism merges folk tales, history and the contemporary)

ผลงานนวนิยายที่สำคัญของ Mo Yan ได้แก่ (ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ปี ค.ศ. ที่ตีพิมพ์)

  • Touming de hong luobo (1986), ตีพิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศสในชื่อ Le radis de cristal (1993)

  • Hong gaoliang jiazu (1987), ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในชื่อ Red Sorghum (1993)

  • Tiantang suantai zhi ge (1988), ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในชื่อ The Garlic Ballads (1995)

  • Jiuguo (1992), ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในชื่อ The Republic of Wine (2000)

  • Fengru feitun (1996), ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในชื่อ Big Breasts and Wide Hips (2004)

  • Shengsi pilao (2006), ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในชื่อ Life and Death are Wearing Me Out (2008)

  • Tanxiangxing (2004), กำลังตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในชื่อ Sandalwood Death (2013)

  • Wa (2009), ตีพิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศสในชื่อ Grenouilles (2011)

นอกจากนั้นก็ยังมีบทความสั้นๆ และความเรียงอีกมากมาย

ที่มา - Nobel Prize Press Release