วิศวกรอังกฤษคิดออกแบบ "รถขยะอวกาศ" เก็บซากดาวเทียมออกจากวงโคจร

By: lew
Writer
on Mon, 08/10/2012 - 22:07

บริษัท Astrium UK กำลังออกแบบระบบเก็บกวาดซากดาวเทียมออกจากวงโคจรโลกเพื่อแก้ปัญหาขยะอวกาศในระยะยาว โดยอาศัย "ลูกดอก" ยิงออกไปจากดาวเทียมเก็บกวาดในระยะใกล้ จากนั้นจึงดึงกลับลงสู่บรรยากาศโลกให้เผาไหม้ไปพร้อมๆ กัน

ตามการออกแบบนี้ ดาวเทียมเก็บกวาดจะเข้าเทียบระยะ 100 เมตรแล้วยืนยันว่าชิ้นส่วนดาวเทียมที่พบเป็นขยะอวกาศจริงหรือไม่ หลังจากยืนยันแล้วจึงเข้าเทียบในระยะ 20 เมตร เพื่อยิงลูกดอกออกไปยึดโยงชิ้นส่วนนั้นเข้ามาติดกัน

ภายในช่วงห้าปีหลังมานี้ขยะอวกาศเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 4,000 ชิ้นเป็น 9,000 ชิ้นจากสองเหตุการณ์หลักคือการทดลองจรวดต่อต้านดาวเทียมของจีน ซึ่งยิงดาวเทียมจนระเบิดออก สร้างขยะอวกาศจำนวนมาก และเหตุการณ์ดาวเทียมอิริเดียม 33 ชนกับดาวเทียม Cosmos 2251

ดาวเทียมรุ่นใหม่ๆ มักจะสำรองเชื้อเพลิงเพื่อดันตัวเองกลับสู่ชั้นบรรยากาศเมื่อหมดอายุการใช้งาน ขยะอวกาศจึงควรจะไม่เพิ่มขึ้นในช่วงหลัง และชิ้นส่วนจำนวนหนึ่งควรค่อยๆ ตกกลับสู่ชั้นบรรยากาศเองไปเรื่อยๆ ถ้าไม่มีเหตุการณ์อื่นๆ เข้ามาแทรกอีก

ปัญหาคือการกำจัดขยะอวกาศเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้นโดยหัวหน้าโครงการอวกาศของอังกฤษระบุว่าการส่งดาวเทียมกำจัดขยะอวกาศขึ้นไปโดยไม่ปรึกษาชาติอื่นๆ อาจจะถูกมองเป็นความพยายามทางการทหารได้ การส่งจึงต้องได้รับความเห็นชอบจากนานาชาติ และดาวเทียมที่ส่งขึ้นไปต้องได้รับการตรวจสอบว่าใช้เพื่องานทางสันติเท่านั้น (เพราะดาวเทียมสามารถดึงดาวเทียมดวงอื่นๆ และลากลงมาสู่ชั้นบรรยากาศได้ทีละจำนวนมากๆ)

ที่มา - BBC

Get Adobe Flash player