รายงานใหม่พบว่าเชื้อเพลิงชีวภาพส่วนใหญ่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

By: lew
Writer
on Tue, 25/09/2012 - 13:46

ในบรรดาพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด พลังงานที่มีการใช้งานจริงทุกวันนี้คือเชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel) เช่น ไบโอดีเซล หรือไบโอเบนซิน แต่รายงานศึกษาหลายฉบับพบว่าในแง่ของสิ่งแวดล้อมแล้ว มันกลับส่งผลร้ายยิ่งต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมเมื่อเทียบกับน้ำมันปิโตรเลียม และรายงานล่าสุดจาก EMPA หรือห้องวิจัยวัสดุศาสตร์แห่งสวิตเซอร์แลนด์ ที่เพิ่งออกมาโดยรวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่ปี 2007 พบว่ามีพลังงานชีวภาพเพียงไม่กี่ชนิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าพลังงานปิโตรเลียม

รายงานฉบับนี้รวบรวมข้อมูลมากกว่ารายงานก่อนหน้านี้ โดยคำนึงถึงการถางป่าเพื่อทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการถางโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น ไปปลูกพืชพลังงานแทนพืชอาหารเดิม (ซึ่งจะส่งผลให้พืชอาหารต้องหาที่ปลูกใหม่อยู่ดี) กระบวนการนี้ทำให้คาร์บอนที่ถูกปล่อยจากการถางป่า มีผลรวมหนักกว่าการใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียม

แต่รายงานฉบับนี้ระบุว่ามีพืชบางชนิดที่มีผลดี เพราะมันช่วยเก็บกักคาร์บอนลงดิน เช่น ต้นปาล์ม และต้นสบู่ดำ หากการปลูกพืชเหล่านี้ทำบนพื้นที่นอกเขตป่าไม้ แต่พืชเหล่านี้ก็ต้องอาศัยเกษตรกรและที่ดิน

รายงานแนะนำการสนับสนุนใช้พลังงานชีวภาพว่าต้องทำอย่างระมัดระวัง ให้มีการศึกษาข้อมูลในรายละเอียดก่อน โดยมีจุดสำคัญคือ

  • ไม่มีการเปิดพื้นที่การเกษตรใหม่ ไม่เช่นนั้นจะส่งผลลบต่อภาวะเรือนกระจกอย่างมาก
  • คำนึงถึงการใช้ที่ดิน แม้จะเป็นการเข้าไปใช้พื้นที่เพาะปลูกเดิม ว่าการเข้าไปแทนที่เช่นนี้ทำให้เกิดการเปิดพื้นที่การเกษตรในท้ายที่สุดหรือไม่
  • การใช้กากเหลือจากการกระบวนการเกษตรเดิม เช่น ฟางหรือไม้อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีหากวัสดุเหล่านี้ไม่มีการใช้งานที่อื่นอยู่ก่อนแล้ว และต้องระวังว่าการนำกากเหล่านี้ออกมาจะทำให้รอบของการเติมปุ๋ยในพื้นที่เกษตรกรรมจะมากขึ้นจนคุ้มหรือไม่

ประเด็นของพลังงาน เรื่องหนึ่งที่เราต้องตระหนักคือจนทุกวันนี้ยังไม่มีพลังงานใดเป็นของฟรีให้เราสนับสนุนอย่างไม่ลืมหูลืมตา แม้แต่พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานลมก็ล้วนมีประเด็นสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าให้ศึกษาและประเมินทั้งสิ้น

ที่มา - The Register, EMPA

3 Comments

Jessy's picture

ไม่ได้สร้างความแปลกใจเลย เพราะ เชื้อเพลิงชีวภาพ (ทดแทนซากฟอสซิล) มันก็ต้องใ้ช้พื้นที่ปลูกอยู่แล้ว ส่วนการบุกรุกป่ามันอยู่ที่นโยบายภาครัฐระดับท้องถิ่นแต่ละประเทศมากกว่า

wichate's picture

ไม่แปลกใจเช่นกันครับ เหรีญทุกเหรียญมี 2 ด้านเสมอ
แล้วการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาที่ 1 ย่อมสร้างปัญหาที่ 2 เสมอ (กฏประจำตัวข้อนี้ผมคิดเอง)

-Rookies-'s picture

แต่ผมกลับคิดว่า "การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาที่ 1 อาจไม่สร้างปัญหาที่ 2 เสมอไป"