ผลการค้นพบ(สัญญาณคล้าย) Higgs boson ของ CERN ตีพิมพ์ลงวารสาร Physics Letters B. แล้ว

By: terminus
Writer
on Thu, 13/09/2012 - 17:11

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2012 ที่ทีม ATLAS และ CMS ประจำเครื่องเร่งอนุภาค LHC ของ CERN ได้รายงานผลการค้นพบสัญญาณอนุภาคระดับความเชื่อมั่น 5 sigma ตรงระดับพลังงาน 125-126 GeV ซึ่งเป็นระดับมวลพลังงานที่น่าจะเป็นอนุภาค Higgs boson ทั่วโลกก็ตื่นเต้นกันยกใหญ่ ผ่านมาประมาณ 2 เดือน ความตื่นเต้นคงซาลงไปบ้างแล้ว แต่ข่าวคราวของการค้นพบครั้งประวัติศาสตร์ก็ยังคงมีมาเรื่อยๆ ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2012 รายงานการค้นพบสัญญาณอนุภาคคล้าย Higgs boson ลงในวารสารวิชาการที่เป็น peer-reviewed journal อย่างเป็นทางการแล้ว

รายงานของทั้ง ATLAS และ CMS ตีพิมพ์ลงในวารสาร Physics Letters B vol. 716 issue 1 ฉบับวันที่ 17 กันยายน 2012

ซึ่งทั้งสองอันนี้เปิดให้ทุกคนทั่วทั้งสากลจักรวาลดาวน์โหลดตัวเต็มได้ฟรี (Universally Available) และหากเข้าไปอ่านก็จะพบข้อความอุทิศความทรงจำถึงเพื่อนนักวิจัยร่วมทีม ATLAS กับ CMS บางคนที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ชมความสำเร็จอยู่ใต้หัวข้อบทความด้วย

ที่มา - Popular Science, CERN Public

ป.ล. สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่า Higgs boson คืออะไร สามารถอ่านบทความอธิบาย Higgs boson ได้จาก http://jusci.net/node/2668