นักชีววิทยาเริ่มไว้ใจส่งงานเข้า arXiv มากขึ้น

By: terminus
Writer
on Sun, 05/08/2012 - 14:40

หลังจากที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี 1991 เว็บไซต์ฝากบทความวิจัย arXiv.org (อ่านออกเสียงเหมือนคำว่า "archive" เนื่องจากตัว X ตรงกลางคำคือตัวอักษรกรีก χ หรือ chi) ก็ดูเหมือนหนึ่งจะถูกครอบครองด้วยบทความจากนักดาราศาสตร์, นักฟิสิกส์, นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, และนักคณิตศาสตร์ แม้ arXiv จะเปิดตัวหมวดที่ชื่อว่า "quantitative biology" ในปี 2003 ไว้ให้สำหรับงานวิจัยสาขาชีววิทยาและพันธุศาสตร์โดยเฉพาะ แต่นักชีววิทยาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไว้ใจส่งงานเข้ามาฝากที่ arXiv มากนัก

ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะธรรมชาติของนักชีววิทยาส่วนใหญ่มักจะค่อนข้างอนุรักษ์นิยมมากกว่านักวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ จึงรู้สึกไม่ค่อยชินกับระบบเผยแพร่ผลงานวิจัยในเว็บไซต์ก่อนตีพิมพ์ผลงานลงในวารสารวิชาการ กังวลว่าอาจจะมีคนขโมยเอาผลงานของตัวเองไปแอบอ้าง อีกส่วนอาจจะมีเหตุผลมาจากนักชีววิทยากลัวว่าจะไปกระตุกหนวดเสือของพวกสำนักพิมพ์เข้า เช่น วารสารในเครือ Ecological Society of America มีระเบียบว่าห้ามไม่ให้ผู้ส่งผลงานวิจัยเอาบทความวิจัยของตัวเองไปเผยแพร่ทางสาธารณะก่อนบทความนั้นจะได้ตีพิมพ์ลงวารสาร เป็นต้น

บทความวิจัยทางชีววิทยาใน arXiv ส่วนใหญ่จึงเป็นผลงานของนักฟิสิกส์หรือนักคณิตศาสตร์ที่สนใจชีววิทยาเป็นครั้งคราว ไม่ใช่นักชีววิทยามืออาชีพ ยกเว้นในบางกรณีที่พิเศษจริงๆ อย่างเช่น กรณีของบทความวิจัย "แบคทีเรียกินสารหนู" ที่เป็นข่าวโด่งดังในปี 2011 รวมถึงบทความที่ออกมาค้านบทความนั้นด้วย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในช่วงไม่กี่ปีหลังนี้ก็ดีขึ้นมากอย่างน่าประทับใจ นักชีววิทยาในสาขาพันธุศาสตร์ประชากรเริ่มหันมาสนใจส่งงานเข้า arXiv มากขึ้น แค่เฉพาะในเดือนกรกฎาคมปี 2012 เพียงเดือนเดียว ก็มีงานวิจัยพันธุศาสตร์ระดับยักษ์จากนักชีววิทยามีชื่อส่งเข้ามาถึง 2 ชิ้น อันแรกเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมของประชากรมนุษย์ในแอฟริกาตะวันออกและตะวันตก arxiv.org/abs/1207.5552 ส่วนอีกอันเป็นงานวิจัยสืบหาบรรพบุรุษร่วมของประชากรมนุษย์ชาวยุโรป arxiv.org/abs/1207.3815

และหากถ้าดูจากอัตราการเพิ่มของงานวิจัยที่ส่งเข้า arXiv ในแต่ละปี ก็จะพบว่าสาขา quantitative biology มีอัตราการเพิ่มสูงมาก บางปีมีอัตราเพิ่มสูงกว่าของงานวิจัยสาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ถึง 5 เท่า ทว่าจำนวนรวมของบทความวิจัยสาขาชีววิทยาใน arXiv ก็ยังน้อยกว่าสาขาอื่นๆ อย่างไม่เห็นฝุ่น


ภาพจาก Nature

Paul Ginsparg นักฟิสิกส์ทฤษฎีแห่งมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์และผู้ก่อตั้ง arXiv กล่าวในบทความที่ตีพิมพ์ลงวารสาร Nature (doi:10.1038/476145a) ว่า arXiv ยินดีต้อนรับผลงานจากนักชีววิทยาเสมอ และเขาหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของวงการนักชีววิทยาในเร็ววันนี้

ในยุคดิจิตอลที่โลกเคลื่อนที่ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต การเผยแพร่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้เร็วที่สุดและกว้างที่สุดย่อมจะเป็นผลดีแก่วงการวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติโดยรวม

ที่มา - Nature News

1 Comment

เสมา's picture

อืม.. ก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันถึงไม่มีบทความทางชีววิทยาเอาซะเลย...