นักฟิสิกส์ LHC ยกระดับความเชื่อมั่นสัญญาณ Higgs boson

By: terminus
Writer
on Sat, 04/08/2012 - 23:49

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2012 ทีมการทดลอง CMS และ ATLAS ของ LHC ได้ประกาศการค้นพบสัญญาณที่มีความสอดคล้องกับ Higgs boson ของ Standard Model ที่ระดับความเชื่อมั่น 4.9 และ 5 sigma ตามลำดับ ซึ่งระดับความเชื่อมั่น 5 sigma ถือเป็นขั้นต่ำที่นักฟิสิกส์จะยอมรับว่าเป็นการค้นพบอนุภาคใหม่อย่างเป็นทางการ สัญญาณที่มีระดับความเชื่อมั่น 5 sigma หมายความว่ามันมีโอกาสเพียง 0.0000573303% ที่มันจะเป็นเพียงความบังเอิญทางสถิติ

แต่หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ของทั้งสองทีมได้นำผลการทดลองของปี 2012 มาวิเคราะห์เพิ่มรวมเข้าไปอีก ระดับความเชื่อมั่นของสัญญาณ Higgs boson ก็เพิ่มขึ้น ผลของทีม CMS เพิ่มจาก 4.9 ไปเป็น 5.0 sigma ส่วนผลของทีม ATLAS เพิ่มจาก 5.0 ไปเป็น 5.9 sigma (มีโอกาสน้อยกว่า 1 / 100,000,000 ที่มันจะเป็นความบังเอิญทางสถิติ)

บทความรายงานการทดลองของทั้งสองทีมถูกส่งเข้าไปที่วารสาร Physics Letters B เพื่อรอตีพิมพ์ต่อไป ตอนนี้ร่างบทความของ CMS เผยแพร่อยู่ที่ http://arxiv.org/abs/1207.7235 และร่างของ ATLAS อยู่ที่ http://arxiv.org/abs/1207.7214

ที่มา - BBC News

4 Comments

echo's picture

ช่วยแปลเปนภาษาหุ้นที เช่น มีโอกาสที่จะไม่ใช่กี่ % etc

LazarusSP1's picture

5σ คือแม่นยำ 99.9999426697% ครับ หรือมีโอกาสที่จะบังเอิญพลาดเพียง 0.0000573303%