ทวีตไปขับไปได้แล้ว, กฎหมายใหม่แคลิฟอร์เนียร์อนุญาตให้ส่งข้อความได้ถ้าสั่งด้วยเสียง

By: lew
Writer
on Tue, 24/07/2012 - 14:20

กฎหมายข้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถนั้นเป็นกฎหมายที่เป็นไปในทางเดียวกันทั่วโลกโดยเงื่อนไขปลีกย่อยนั้นต่างกันออกไป เช่น ของไทยที่ระบุว่าต้องมีแฮนฟรีใช้งานจึงจะสามารถใช้งานได้ ขณะที่หลายประเทศนั้นไม่ให้ใช้งานขณะขับรถเลย ต้องจอดรถก่อนเท่านั้น

รัฐแคลิฟอร์เนียร์เองก็กำลังแก้ไขกฎหมายห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ โดยเพิ่มข้อยกเว้นให้การใช้อุปกรณ์เสริมและการสั่งการด้วยเสียง ทำให้ผู้ขับขี่สามารถรับและส่งข้อความได้แม้จะขับรถอยู่ก็ตาม นี่เป็นการเพิ่มข้อยกเว้นครั้งแรกหลังกฎหมายห้ามส่งข้อความขณะขับรถได้ตราเป็นกฎหมายเมื่อสามปีก่อน

กฎหมายนี้จะเปิดทางให้การใช้งานระบบสั่งงานด้วยเสียง เช่น Siri, SVoice, หรือ Voice Action สามารถใช้งานได้ตามกฎหมาย

กฎหมายจะมีผลปีหน้า ระหว่างนี้ชาวแคลิฟอร์เนียร์ยังคงต้องจอดรถส่ง SMS กันไปก่อน

ที่มา - Wired