สถิติการอ้างอิงชี้ "นักชีววิทยาไม่ชอบเลข"

By: terminus
Writer
on Thu, 28/06/2012 - 23:32

คนทั่วไปมักจะมองว่านักชีววิทยาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความถนัดทางคณิตศาสตร์น้อยกว่านักวิทยาศาสตร์กลุ่มอื่นๆ งานวิจัยล่าสุดจาก Tim Fawcett และ Andrew D. Higginson แห่ง University of Bristol ก็ดูเหมือนจะสนับสนุนความคิดเช่นนี้

ทั้งสองได้รวบรวมข้อมูลจากบทความวิจัยทั้งหมด 649 ชิ้นที่ตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าของสาขานิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ 3 วารสาร (ได้แก่ Evolution, Proceedings of the Royal
Society of London B: Biological Sciences
, และ The American Naturalist) ในปี 1998 โดยเอาจำนวนที่บทความวิจัยอันหนึ่งถูกอ้างอิงโดยนักวิทยาศาสตร์คนอื่นเทียบกับ "ความหนาแน่น" ของสมการในบทความนั้น (จำนวนสมการหารด้วยจำนวนหน้าบทความ)

ผลปรากฏว่าจำนวนที่บทความวิจัยถูกอ้างอิงนั้นแปรผกผันกับความหนาแน่นของสมการในบทความ โดยเฉลี่ยเมื่อความหนาแน่นของสมการเพิ่มขึ้น 1 สมการ/หน้า บทความวิจัยจะถูกอ้างอิงลดลง 22%

อย่างไรก็ตามเมื่อดูข้อมูลแยกประเภท ก็พบว่าบทความวิจัยที่มีสมการพรืดๆ เยอะๆ ถูกอ้างอิงบ่อยครั้งเหมือนกัน แต่จะถูกอ้างอิงเฉพาะในบทความงานวิจัยประเภททฤษฎี (ซึ่งก็มักจะมีสมการเยอะๆ พรืดๆ เหมือนกัน) ส่วนงานวิจัยที่ไม่ได้เป็นเชิงทฤษฎี (งานประเภทการทดลองหรือการสำรวจ) กลับอ้างอิงบทความสมการพรืดๆ น้อยมาก จึงเป็นตัวฉุดให้แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนอ้างอิงกับความหนาแน่นสมการออกมาในทางลบ

Andrew Higginson ให้ความเห็นเชิงกังวลเกี่ยวกับกรณีนี้ว่า มันเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการทดลอง/สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ ในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

บางทีนักชีววิทยาสายทฤษฎีอาจจะต้องใส่คำบรรยายงานของตัวเองให้เยอะขึ้นหน่อย นักวิทยาศาสตร์คนอื่นจะได้ทำความเข้าใจตามได้ง่ายขึ้น ส่วนสมการตัวเลขเยอะๆ น่ากลัวๆ นั้นควรใส่ให้น้อยที่สุด ขนาด ศ. สตีเฟน ฮอว์คิง นักฟิสิกส์ชื่อดัง ยังเคยบอกเลยว่า "ทุกๆ หนึ่งสมการที่เขาใส่เข้าไปจะทำให้ยอดขายหนังสือเขาลดลงครึ่งหนึ่ง"

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน PNAS doi: 10.1073/pnas.1205259109

ที่มา - COSMOS Magazine, Scientific American

1 Comment

virusfowl's picture

เพื่อยืนยันให้เห็นภาพชัดขึ้น ผู้เขียนควรใส่ความเห็นส่วนตัวด้วยนะครับ ในฐานะนักชีวะวิทยาคนนึง :D