9 นักเรียนไทยเข้าร่วมงานประกวดอินเทล ไอเซฟรอบสุดท้ายที่สหรัฐฯ

By: Blltz
Writer
on Fri, 18/05/2012 - 13:27

อินเทล ไอเซฟ (ISEF) โครงการประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ งานประกวดประจำปีของอินเทลที่มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมฯ 3-6 กว่า 1,500 คน จาก 65 ประเทศทั่วโลก เข้ามานำเสนอโครงการเพื่อแข่งขันกัน โดยโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจากอินเทล และมีสิทธิ์เข้าไปชิงรางวัลเป็นทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ในปีนี้งานอินเทล ไอเซฟมีจัดขึ้นในเมืองพิตส์เบิร์ก มลรัฐเพนซิลวาเนีย วันที่ 13-18 พฤษภาคม ซึ่งมีนักเรียนไทยทั้งสิ้น 9 คนที่ผ่านการประกวดโครงงานเข้ารอบสุดท้าย และได้ไปเข้าร่วมงานที่สหรัฐอเมริกา

ผลงานของนักเรียนไทยที่เข้ารอบสุดท้ายในงานอินเทล ไอเซฟปีนี้มีทั้งหมด 5 โครงงาน เป็นโครงงานในสาขาสัตววิทยา 3 โครงงาน มีหัวข้อดังนี้

  • การศึกษาบทบาทของหอยทากในสวนยางพารา โดยนายณัฐพงศ์ ชิณรา, นายจตุพร ฉวีภักดิ์ และ นางสาวนันทกานต์ ล่องโลด จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
  • การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของกิ้งกือในอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยนางสาวพรวิมล เสียบบำรุง จากโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์
  • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการย่อยสลายอาหารของมดแดงกับคุณค่าทางโภชนาการในไข่มดแดง โดยนายกิตติธเนศน์ ธนรุ่งโรจน์ทวี จากโรงเรียนกันทรารมณ์ ศรีสะเกษ

นอกจากนี้ยังมีโครงงานในสาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์อีกอย่างละโครงงานในหัวข้อดังนี้

  • การจำแนกชนิดของ trivalent graph โดยใช้รหัสเก้าส์ โดยนายกานต์ อิ่มวัฒนา และ นายวรฐ ภควัตสุนทร จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.

  • การทำอัญมณีเทียมจากเถ้าลิกไนต์และเถ้าไม้มะขาม โดยนายธีรภัทร สัจจาลักษณ์ และ นายสตวัตร อธิปัญญาพันธุ์ จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

โครงงานของน้องๆ นักเรียนทั้ง 9 คนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกว่า 433 โครงงานทั่วโลกที่จะได้รับการพิจารณาและให้คะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่ำชองในสาขาวิทยาศาสตร์มากว่า 6 ปี ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.societyforscience.org/intelisef2012 ครับ

5 Comments

nostalgias's picture

จัว หวัดนครสวรรค์
นอกจา นี้ยังมีโครงงานในสาขาคณิตศาสตร์

mementototem's picture

ขอให้ได้รางวัลกลับมานะ แล้วก็ดีใจด้วยที่ได้ไปเที่ยว : )

virusfowl's picture
  • ในปีนี้งานอินเทล ไอเซฟมีจัดขึ้นในเมืองพิตส์เบิร์ก <<
    "มีจัดขึ้น" ผมว่า "มี" เกินมานะครับ