จากใยแมงมุมสู่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

By: ballsaii
Writer
on Tue, 15/05/2012 - 14:22

จากคุณสมบัติความยืดหยุ่น แข็งแรง และคงสภาพได้ดี ทำให้นักวิทยาศาสตร์จากห้องแล็บ National High Magnetic Filed แห่งมหาวิทยาลัยฟอริดาได้ศึกษาและมองเห็นคุณสมบัติพิเศษทางกายภาพของใยแมงมุม (spider silk) ที่จะใช้ในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

โดยปกติใยแมงมุมเป็นโครงสร้างโปรตีนโพลิเมอร์ มีสภาพการนำไฟฟ้าเป็นฉนวน ดังนั้นนักวิจัยจึงนำมาเคลือบด้วยไอโอดีน อนุภาคทอง หรือแม้กระทั่งท่อนาโนคาร์บอน ผลจากการเคลือบด้วยวัสดุทั้งสามมีผลทำให้ใยแมงมุมเกิดสภาพการนำไฟฟ้าขึ้น

เส้นใยความกว้าง 3.5 ไมครอนจากแมงมุมพันธุ์ Nephila clavipes เมื่อเคลือบด้วยอนุภาคทองภายใต้ระบบห้องสุญญากาศแล้ว เส้นใยนี้จะเกิดสภาพนำไฟฟ้าขึ้นจากอนุภาคทองที่เคลือบและมีความยืดหยุ่นจากเส้นใย และคงสภาพอยู่ได้แม้อุณหภูมิต่ำกว่่า 260 มิลลิเคลวิน (ประมาณ -272.89 เซลเซียส) นอกจากนี้เมื่อเคลือบเส้นใยด้วยท่อนาโนคาร์บอน จะได้เซนเซอร์ตรวจวัดแรงสั่นความละเอียดสูงได้ ขณะที่เคลือบด้วยไอโอดีนจะได้เซนเซอร์วัดความชื้น นอกจากนี้เมื่อให้ความร้อนองศา 800 เซลเซียสกับเส้นใยที่เคลือบด้วยไอโอดีนภายใต้ก๊าซอาร์กอน จะได้เส้นใยที่เป็นสารกึ่งตัวนำชนิด p อีกด้วย

ในอนาคตอันใกล้เราอาจเห็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความยืดหยุ่นจนสามารถถักทอเป็นเสื้อผ้าอัจฉริยะที่สวมใส่ได้

ที่มา : IEEE

3 Comments

Architec's picture

craft เอาก็ได้นิ หวังว่าจะเป็นรูปธรรมกว่าด้ายนำไฟฟ้านะ (หลอดละ 800.- เส้นหนาเกิน)

virusfowl's picture
  • ย่อหน้าที่ 3
    • และคงสภาพอยู่ได้แม้อุณหภูมิต่ำกว่่า << "กว่า" ไม้เอกเกินมาตัวนึงครับ
    • นอกจากนี้เมื่อให้ความร้อนองศา 800 เซลเซียส << องศากับ 800 น่าจะสลับที่กันนะครับ