ส่วนผสมหลักในครีมกันแดดอาจเป็นอันตรายต่อเซลล์

By: terminus
Writer
on Wed, 09/05/2012 - 16:32

ส่วนผสมหลักที่เป็นที่นิยมในครีมกันแดดที่วางขายอยู่ในท้องตลาด คือ ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) เมื่อมีแสงอัลตร้าไวโอเลต (UV) มาตกกระทบ อนุภาคของ ZnO ก็จะทั้งสะท้อนแสงส่วนหนึ่งออกไปและดูดซับแสงส่วนหนึ่งเอาไว้ ป้องกันไม่ให้แสงพุ่งเข้าชนผิวหนังของเราตรงๆ

แต่งานวิจัยของทีม ดร. Yinfa Ma แห่ง Missouri University of Science and Technology ค้นพบว่า ZnO เองก็สร้างปัญหาให้กับเซลล์ได้เหมือนกัน

นักวิจัยทดลองโดยใช้เซลล์เยื่อบุผิวปอดมนุษย์ที่เพาะเลี้ยงให้ห้องทดลอง เซลล์จะถูกนำมาจุ่มในสารแขวนลอยของ ZnO ที่มีขนาดระดับนาโนและไมโคร จากนั้นก็ฉายแสงที่มีความยาวคลื่นระดับต่างๆ ลงไปเป็นระยะเวลาต่างๆ กัน แล้วสังเกตว่าเซลล์มีการตายมากหรือน้อยเพียงไร

ผลจากการทดลองพบว่า เมื่อโดนฉายแสงเท่าๆ กัน เซลล์ที่จุ่มอยู่ในสารแขวนลอยของ ZnO ตายมากกว่าเซลล์ในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใส่อะไร หลังจากการฉายแสง UVA เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เซลล์เยื่อบุผิวปอดตายไปครึ่งหนึ่ง และเมื่อฉายแสง UVA เป็นเวลา 12 ชั่วโมง 90% ของเซลล์ก็ตายเรียบ

แม้แต่กลุ่มที่โดนฉายด้วยแสงในย่านความถี่ที่มองเห็นได้ (visible light) เซลล์ที่อยู่ใน ZnO ก็ตายมากกว่าเซลล์ในกลุ่มควบคุมอยู่ดี

Yinfa Ma สรุปผลการทดลองนี้ว่า เมื่อทำได้รับพลังงานจากแสง ZnO อาจจะเกิดปฏิกิริยาที่ปล่อยอนุมูลอิสระออกมา อนุมูลอิสระจะวิ่งเข้าไปทำปฏิกิริยากับสารประกอบชีวเคมีในเซลล์ ส่งผลให้เซลล์ตาย

ในปี 2009 ทีมวิจัยของ Yinfa Ma ก็เคยรายงานผลของ ZnO ต่อเซลล์มนุษย์ในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้ว (DOI: 10.1007/s11051-008-9419-7 หรือดาวน์โหลดบทความงานวิจัยได้จาก เว็บไซต์ของ Missouri S&T) ผลการทดลองรอบนี้จึงเป็นการยืนยันผลกระทบของ ZnO ต่อเซลล์มนุษย์อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม เรายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าครีมทากันแดดจะส่งผลเป็นอันตรายต่อเซลล์ผิวหนังของเราหรือไม่ แต่หาก ZnO ในครีมกันแดดปล่อยอนุมูลอิสระออกมาจริง มันก็มีโอกาสอย่างสูงที่จะทำลายเซลล์ผิวหนังของเราและอาจจะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งผิวหนังได้

งานวิจัยชิ้นล่าสุดนี้จะตีพิมพ์ใน Toxicology and Applied Pharmacology

ที่มา - Science Daily

3 Comments

orbitalz's picture

ถ้าจำเป็นต้องใช้ครีมกีนแดดที่มีส่วนผสม ZnO หรือ TiO2 ให้หลีกเลี่ยงยี่ห้อที่โฆษณาว่าใช้อนุภาคทั้งสองชนิดในขนาดนาโนเมตรนะครับ จะช่วยให้เซลล์ตายได้น้อยลงกว่ามาก (ถ้างานวิจัยเป็นจริงกับผิวหน้า)

http://gorbital.blogspot.com/

BLiNDiNG's picture

ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ยังเพาะเซลล์ผิวหนังไม่ได้เหรอครับ ถึงต้องใช้เซลล์เยื่อบุผิวปอดมนุษย์แทน??

mementototem's picture

ไม่ใช้ครีมกันแดดดีกว่า? แต่เดี๋ยวนะ เซลล์ผิวหนังชั้นนอกมันเป็นเซลล์ที่ตายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ?

ป.ล. พึ่งรู้ว่า stratum corneum มีอีกชื่อว่า horny layer (คิดไปไกล)