SpaceX เลื่อนการยิงแคปซูล Dragon ออกไปอีกหนึ่งอาทิตย์

By: terminus
Writer
on Tue, 24/04/2012 - 18:38

รู้สึกว่าโรคเลื่อนจะกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเทคโนโลยีอวกาศไปแล้ว ล่าสุด SpaceX ก็ได้ประกาศว่าจะขอเลื่อนกำหนดการยิงแคปซูล Dragon ออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์ จากที่ก่อนหน้านี้วางแผนไว้ว่าจะสามารถยิง Dragon ขึ้นไปได้ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2012 นี้ และเข้าเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ในไม่เกินวันที่ 3 พฤษภาคม

Kirstin Brost Grantham โฆษกหญิงของ SpaceX ให้เหตุผลของการเลื่อนครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องของการทดสอบฮาร์ดแวร์ให้เรียบร้อย แม้ว่าจะสามารถเร่งให้ปล่อย Dragon ได้ตามกำหนดการ แต่ SpaceX ก็ขอเวลาตรวจสอบเผื่อไว้ก่อนดีกว่า

ทางด้าน Elon Musk ซีอีโอของ SpaceX (และผู้ร่วมก่อตั้ง PayPal) เผยในทวิตเตอร์ว่าปัญหาที่อยู่ในระหว่างการทดสอบนั้นคือเรื่องของการเข้าจอดเชื่อมต่อ [กับสถานีอวกาศ ISS] ส่วนกำหนดการใหม่ยังอยู่ในระหว่างการตกลงกับ NASA

> "Am pushing launch back approx a week to do more testing on Dragon docking code. New date pending coordination with NASA."

ภารกิจของ SpaceX รอบนี้จะเป็นเพียงการเอาสัมภาระ 521 กิโลกรัมขึ้นไปส่งและขนของ 660 กิโลกรัมกลับมา จรวดที่ใช้ส่งจะเป็นจรวด Falcon 9 ที่พัฒนาโดย SpaceX เอง

ที่มา - PhysOrg

1 Comment

echo's picture

การตรวจสอบ ไม่ได้อยู่ในเวลากำหนดการปล่อยจรวด