แพนด้าตัวผู้มีอารมณ์อย่างว่าแค่ 7 เดือนต่อปี

By: terminus
Writer
on Tue, 17/04/2012 - 22:14

ทีมนักวิจัยนานาชาติได้ทำการเปรียบเทียบข้อมูลชีววิทยาของแพนด้าตัวผู้เพื่อดูว่าแพนด้ามีความพร้อมที่จะผสมพันธุ์ได้ในช่วงไหนของปี ข้อมูลเหล่านั้น ได้แก่ ระดับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศ, ปริมาณและคุณภาพของสเปิร์ม, ขนาดอัณฑะ, และพฤติกรรมทางเพศอื่นๆ เช่น การฉี่ทำอาณาเขต, การร้องหาคู่ เป็นต้น

ผลจากข้อมูลชี้ให้เห็นว่า แพนด้าตัวผู้มีจะเกิดอาการ "ติดสัด" เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคมไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม นำหน้าเวลาติดสัดของตัวเมียอยู่ 3-5 เดือน

งานวิจัยก่อนหน้านี้สรุปไว้แล้วว่าแพนด้าตัวเมียมีอารมณ์ติดสัดเพียง 24-72 ชั่วโมงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม หากเลยจุดนี้ไป ตัวเมียก็จะไม่ยอมผสมพันธุ์

นอกจากเวลาติดสัดแล้ว ปัจจัยรบกวนอื่นๆ โดยเฉพาะแสง ก็มีผลต่อการผสมพันธุ์ของแพนด้า สภาพแสงเทียมที่ต่างจากธรรมชาติของสวนสัตว์มีส่วนอย่างมากที่ทำให้การปล่อยให้แพนด้าผสมพันธุ์กันเองมักไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ

ถึงแม้จะยังหาวิธีล่อให้แพนด้ายอมผสมพันธุ์กันง่ายขึ้นไม่ได้ การรู้ช่วงเวลาติดสัดของตัวผู้ก็มีประโยชน์อย่างมากในการเลือกเวลาเก็บน้ำเชื้อเพื่อให้ได้สเปิร์มแพนด้าที่มีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งตรงนี้ก็จะไปเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการผสมเทียมได้อีกโข

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน Biology of Reproduction doi: 10.1095/​biolreprod.112.099044

ที่มา - COSMOS Magazine