เซลล์เป็นสเต็มเซลล์โดยปริยายอยู่แล้ว... หรือว่าเราจะเดินผิดทางมาโดยตลอด?

By: terminus
Writer
on Sat, 14/04/2012 - 18:23

คุณสมบัติพิเศษของสเต็มเซลล์คือ มันสามารถแบ่งตัวและเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเป็นเซลล์ชนิดอื่นๆ ได้ งานวิจัยด้านสเต็มเซลล์ในทุกวันนี้ส่วนใหญ่เน้นไปที่การหาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เซลล์ร่างกายเป็นสเต็มเซลล์ มันได้รับปัจจัยต่างจากเซลล์ชนิดอื่นๆ อย่างไร

แต่ Jordi Casanova ศาสตราจารย์วิจัยแห่งห้องแล็บ IRB Barcelona และ CSIC มีความเห็นแหวกแนวออกไปว่า งานวิจัยสเต็มเซลล์ควรเปลี่ยนมุมมองการวิจัยใหม่

Jordi Casanova เสนอว่า สเต็มเซลล์เป็นสภาพโดยปริยายของเซลล์ทุกเซลล์อยู่แล้ว เซลล์ร่างกายชนิดอื่นๆ ต่างหากที่ได้รับปัจจัยหยุดความสามารถในการเป็นสเต็มเซลล์ ดังนั้นแนวงานวิจัยสเต็มเซลล์ควรจะหันมาหาว่าปัจจัยหยุดเหล่านี้คืออะไร ไม่ใช่ไปหาว่าปัจจัยอะไรที่สร้างคุณสมบัติของสเต็มเซลล์

ในบทความที่ตีพิมพ์ลงใน EMBO reports เขาลองใช้มุมมองใหม่นี้ในการวิเคราะห์ผลงานวิจัยอื่นๆ และก็พบว่ามันสามารถอธิบายผลได้ในระดับหนึ่ง และยังเปิดมุมมองคำถามใหม่ๆ ในงานวิจัยขึ้นมาอีกหลากหลาย

Jordi Casanova หวังว่าการเปลี่ยนมุมมองในงานวิจัยจะช่วยสร้างความก้าวหน้าให้กับงานวิจัยสเต็มเซลล์รุ่นต่อไปในอนาคต

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน EMBO reports DOI: 10.1038/embor.2012.47

ที่มา - Science Daily

4 Comments

mementototem's picture

ไม่ได้อ่าน paper นะ แต่คงมาจากแนวคิดที่ว่า เราเกิดจากเซลล์เซลส์เดียว แล้วแบ่งตัวมาเรื่อย ๆ มั้งครับ