ฉายเอ็กซ์เรย์ทันตกรรมบ่อยๆ เพิ่มความเสี่ยงเป็นเนื้องอกในสมอง

By: terminus
Writer
on Tue, 10/04/2012 - 17:21

เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่ารังสีเอ๊กซ์เรย์มีความสัมพันธ์กับการเกิดเนื้องอกและมะเร็ง ทีมวิจัยที่นำโดย Elizabeth Claus แห่ง Yale University ทำการสำรวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหรือเคยมีประวัติเป็นเนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง (meningioma) จำนวน 1,433 คน เทียบกับกลุ่มควบคุมจำนวน 1,350 คน

จากการวิเคราะห์ พบความสัมพันธ์ระหว่างการเข้ารับบริการฉายเอ็กซ์เรย์ทันตกรรมกับความเสี่ยงเป็นเนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง โดยคนที่เข้าฉายเอ็กซ์เรย์ทันตกรรมแบบ bitewing (การฉายภาพในมุมด้านข้างฟัน) เป็นประจำทุกปี มีโอกาสเป็นเนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง 1.4-1.9 เท่าของคนที่ไม่ได้ฉายเอ๊กซ์เรย์ และการฉายเอ๊กซ์เรย์ทันตกรรมแบบ panorex (ฉายภาพฟันทั้งปากจากภายนอกช่องปาก) ทำให้มีโอกาสการเป็นเนื้องอก 2.7-3.0 เท่าของคนที่ไม่ได้ฉาย

อย่างไรก็ดี จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งที่(ดูเหมือนว่า)เกิดจากการฉายรังสีทันตกรรมก็มีสัดส่วนต่ำมาก แถมกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจในการศึกษานี้เข้ารับการฉายรังสีเอ๊กซ์ตั้งแต่เมื่อ 15-40 ปีที่แล้ว ซึ่งในเวลานั้นรังสีเอ๊กซ์ที่ฉายภาพทันตกรรมมีความเข้มสูงกว่าในปัจจุบันมาก

ดังนั้นมันจึงไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะต้องยอมทนปวดฟันผุเพราะว่ากลัวเป็นมะเร็งจากการฉายรังสี เอาแค่ว่าถ้าไม่จำเป็น ก็ไม่ควรเอาปากไปอ้อนเจอรังสีเอ๊กซ์บ่อยๆ ก็พอ

ที่มา - COSMOS Magazine

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Cancer DOI: 10.1002/cncr.20036

4 Comments

putk's picture

ความสัมพันธุ์กับการเนื้องอกและมะเร็ง

ตกคำว่าเกิดไปรึเปล่าครับผม
สัมพันธุ์ -> สัมพันธ์

hisoft's picture

เคยฉายรอบนึงตอนจะผ่าฟันคุด หวังว่าคงไม่ต้องฉายอีก (T_T)

The Phantom Thief

teamkiller's picture

ตอนเด็ก เคยฉายอยู่ด้วย แย่ละ โตก็โดนไปที