การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมีประโยชน์ในระยะยาว... ช่วยขจัดยีนเสียออกจากประชากร

By: terminus
Writer
on Tue, 10/04/2012 - 01:37

หากดูกันโดยผิวเผิน การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นหนทางที่เรื่องมาก เสียเวลา เสี่ยงอันตราย ไม่มีข้อดีอะไรเทียบกับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้เลย แต่การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศกลับแพร่หลายในอาณาจักรพืชและสัตว์ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงเชื่อว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจะต้องมีข้อดีในระยะยาว เช่น การแลกเปลี่ยนยีนระหว่างสองเพศทำให้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรสูง จะได้วิวัฒนาการแซงปรสิตและเชื้อโรคได้ (Red Queen's Hypothesis) เป็นต้น

นักวิจัยจาก University of Edinburgh ได้ศึกษาพันธุกรรมของแมลงหวี่ Drosophila melanogaster โดยเปรียบเทียบยีนในตำแหน่งที่มีระดับความถี่ของการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซมแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่ตำแหน่งที่เกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซมแทบทุกครั้งที่แบ่งเซลล์สร้างเซลล์สืบพันธ์ จนถึงตำแหน่งที่ไม่เคยเกิดการแลกเปลี่ยนเลย

ผลปรากฏว่า หากมีการกลายพันธุ์หรือความเสียหายของยีนในตำแหน่งที่มีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซมบ่อยๆ ยีนที่เสียหายจะถูกกำจัดล้างออกไปจากประชากรอย่างรวดเร็ว ตรงกันข้ามกับยีนในตำแหน่งที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซม ความเสียหายของยีนจะมีโอกาสคงอยู่ในประชากรได้มากกว่า

ส่วนใหญ่การกลายพันธุ์หรือความเสียหายของยีนมักนำมาซึ่งโรคทางพันธุกรรมต่างๆ หรืออาจจะทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยได้ ผลงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในระยะยาวของการแลกเปลี่ยนยีนในขณะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ (recombination) ซึ่งโดยนัยก็หมายถึงประโยชน์ของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศด้วย (เพราะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศไม่มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ จึงไม่มีการจับคู่กันของโครโมโซมเพื่อแลกเปลี่ยนยีน)

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน Genome Biology and Evolution doi: 10.1093/gbe/evs010

ที่มา - PhysOrg

6 Comments

MN's picture

ตัวอ่อนของคนถ้าผิดปรกติ ส่วนใหญ่จะแท้งออกมาตั้งแต่เดือนแรกๆแล้ว

g-man's picture

ผมยังสงสัย สัตว์ที่แบ่งเซลเนี่ยมันมี"จุดสุดยอด"ไหม?

MN's picture

น่าจะมีสัญญาณบางอย่างบอกว่าแบ่งตัวเสร็จแล้วนะ คิดว่าน่าจะเหมือนคลอดลูกออกมาแล้วมากกว่าจะเหมือนจุดสุดยอดนะ