[April Fool's] ผลวิจัยชี้ “นักวิทยาศาสตร์เกือบสามในสี่เห็นว่าศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์”

By: akedemo on Sun, 01/04/2012 - 18:23

แม้ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะเสมือนว่ามีเส้นแห่งความแตกต่างแบ่งแยกระหว่างหลักการทางศาสนาและวิทยาศาสตร์อยู่ แต่งานวิจัยชิ้นล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร Social Text กลับชี้ให้เห็นว่า ศาสนาบางศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ ที่เน้นถึงการใช้หลักเหตุและผลนั้นมีความสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ในระดับฐานราก

คณะนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยดอว์กินส์ ในออสเตรเลียได้ทำการทดลองเพื่อที่จะดูว่านักวิทยาศาสตร์มีความเห็นกับศาสนาเช่นไร การทดลองแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ

การทดลองส่วนแรก นักวิจัยส่งอีเมล์ไปให้นักวิทยาศาสตร์สายวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences) ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของหลายประเทศ ทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเซีย อ่านบทความที่ตัดมาจากคัมภีร์ในศาสนาพุทธ, คริสต์, อิสลาม, ฮินดู (โดยมีการดัดแปลงคำ, ชื่อบุคคล, สถานที่ที่บ่งชี้ถึงการเป็นศาสนาออก เพื่อตัดผลจากปัจจัยอคติต่อศาสนา) แล้วให้เลือกว่าบทความไหนบ้างที่สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์

ผลของการทดลองส่วนแรกปรากฏออกมาว่ามีนักวิทยาศาสตร์ถึง 70% กว่าๆ เลือกให้ข้อความที่มาจากศาสนาพุทธมีความเข้ากันได้กับวิทยาศาสตร์ ส่วนคริสต์และอิสลาม มีเลือกเท่าๆ กันประมาณอย่างละ 30% แต่ก็มีจำนวนถึง 20% ที่ไม่ได้เลือกข้อใดเลย

การทดลองส่วนที่สองออกไปในแนวงานวิจัยสำรวจ โดยนักวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์จำนวน 542 คนมาทำแบบทดสอบซึ่งใช้ประเมินว่านักศึกษาแต่ละคนมีความเคร่งในศาสนาที่ตนเองนับถือเพียงใดบ้าง (ในกลุ่มตัวอย่าง มี 246 คนนับถือคริสต์ 152 คนนับถืออิสลาม 30 คนนับถือพุทธ 46 คนนับถือฮินดู นอกนั้นบอกว่าตัวเองไม่นับถือศาสนาอะไรเลย) จากนั้นก็นำมาเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของระดับความเคร่งกับคะแนนผลสอบที่นักศึกษาทำได้

จากการวิเคราะห์ นักวิจัยพบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญว่านักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธและไม่ได้เคร่งครัดอะไรมากทำคะแนนในวิชาสายวิทยาศาสตร์ได้ดีกว่านักศึกษากลุ่มศาสนาอื่นๆ ส่วนกลุ่มนักศึกษาที่ทำคะแนนเฉลี่ยได้ต่ำที่สุดคือกลุ่มที่เคร่งศาสนาอิสลาม (Muslim Fundamentalist)

แม้ว่าผลของงานวิจัยทั้งสองส่วนจะแสดงให้เห็นแนวโน้มตรงกันว่าศาสนาพุทธและวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกันในระดับฐานรากเป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงานวิจัยนี้สุ่มตัวอย่างจากประชากรซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ ดังนั้นนักวิจัยจึงยังคงไม่แน่ใจนักว่าผลที่ได้จะมีการคลาดเคลื่อนจากประชากรที่สุ่มกลุ่มตัวอย่างมาหรือเปล่า เราอาจจะต้องรอให้มีงานวิจัยลักษณะเดียวกันในประเทศอื่นๆ ที่มีสัดส่วนของผู้นับถือแต่ละศาสนาแตกต่างกันออกไปมายืนยันอีกที นอกจากนี้ในโลกแห่งความเป็นจริง นักวิทยาศาสตร์หลายคนก็ชอบตั้งอคติกับศาสนา การสรุปชี้ชัดว่าศาสนาพุทธเข้ากับวิทยาศาสตร์ได้อาจก่อให้เกิดปัญหาทาง ‘การเมือง’ ตามมา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก - The Humanist
^
^
เข้าไปอ่านแล้วคุณจะรู้ว่า

APRIL FOOLS' DAY

HaHaHaHa!!!! ฮุฮิๆๆ


จุดสังเกตมี 2 จุด คือ

 • ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ Social Text คือชื่อวารสารที่เป็นต้นเรื่องกรณี Sokal's Hoax หรือ Sokal Affair

 • มหาวิทยาลัยดอว์กินส์นี่ไม่มีหรอกครับ ผมจงใจให้ชื่อเหมือนนักชีววิทยาชั้นเทพ Richard Dawkins เจ้าของบทความที่ The Humanist ลงไว้

37 Comments

terminus's picture

ผมคิดว่า การใช้คำตรงพาดหัวนี่เป็นการรีบสรุปเกินไปนะครับ ในเนื้อข่าวก็ไม่มีตรงไหนระบุว่า "เป็นวิทยาศาสตร์" ผมคิดว่าควรเปลี่ยนให้ตรงกับเนื้อหางานวิจัยมากกว่านี้

Nozomi's picture

อ้าว ปรกติชื่อนี้เป็น Nick name แกไม่ใช่หรอวะเอก

F16's picture

ศาสนาพุทธ ที่เน้นถึงการใช้หลักเหตุและผล << จริงที่สุด พระพุทธเจ้าสอนมาดีที่สุดแล้ว

witna's picture

แหม พุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไว้ตรงเที่ยงแน่แท้ไว้แล้ว

"บุคคลหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้รับผมเช่นนั้น"
คนกระทำอะไรอย่างไร ก็ย่อมได้รับผลของการกระทำนั้นๆ

witna's picture

ไม่คิดจะแก้อยู่แล้วครับ เพราะผมเชื่อจริงๆ

ไม่ได้เชื่ออย่างงมงายสักแต่เชื่อ

แต่เพราะพิจารณาดีแล้ว ถึงได้เชื่อ

จะหาศาสนาไหนที่จะมาสั่งสอนว่า สิ่งที่เกิดขึ้น เป็นเพราะสิ่งที่ตัวเราทำเอาไว้เองเป็นไม่มีอีกแล้ว

คุณอาจจะสร้างกระทู้โกหกขึ้นมาเพื่อใช้ในวันๆ เดียว

แต่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้กว่า 2500 ปีมาแล้ว และมันก็ยังเป็นความจริงอยู่

ปล. พี่ๆ ธรรมะไหมครับ

Architec's picture

ปลูกเม็ดมะม่วง ได้ผลมะม่วง

แล้วทำไมปลูกถั่วงอกถึงได้ถั่วเขียวล่ะครับ?

soginal's picture

แม้แต่ข่าว April fools' day ก็ยังอุตส่าห์มาซาบซึ้ง สมกับที่ "ไม่ได้เชื่ออย่างงมงายสักแต่เชื่อ เพราะพิจารณาดีแล้ว ถึงได้เชื่อ" จริงๆครับ

witna's picture

ถูกต้องครับ.
เพราะผมพิจารณาดีแล้ว ว่าต่อให้ข่าวนี้เป็นจริง มีการทดลิงตามนี้จริงๆ ผมก็เชื่อว่าผลมันจะออกมาตามนี้จริงๆ
หรือคุณคิดต่างออกไป?
มีศาสนาใดอื่น ที่ใกล้วิทยาศาสตร์มากกว่าศาสนาพุทธอีกหรือครับ

"ธรรมะคือ ธรรมชาติอีกอย่างหนึ่ง

อีกเรื่องคือ ที่นี่เป็นเว็บไซต์ข่าวแวดวงวิทยาศาสตร์อันดับ 1 ในประเทศ
ทำให้ผมเลือกที่จะ "เชื่อ" ด้วยครับ
ใช่ว่าจะเชื่ออะไร ใครที่ไหนง่ายๆ เสียเมื่อไร

ปล. มี 3 สิ่ง ที่ท่านว่าไม่ควรเอามาเล่นด้วย
1 การเมือง
2 ศาสนา
3 บอล(เฮ้ย ?)
เพราะจะทำใหเกิดการโต้งเถียงไม่รู้จบ

ถ้าท่านคิดเพียงแค่จะเล่นสนุก โกหกเพื่อดักควายในวันตอแหล ก็เลือกเรื่องมาเล่นผิดนะครับ ผมว่า
แต่ผมก็พูดด้วยเหตุ เอากันตามเนื้อผ้านะครับ ไม่ได้แถเพื่อจะเอาชนะอย่างเดียวนะ

Architec's picture

ศาสนากับยุคสมัยนี้ควรจะนำมาถกเถียงกันเพื่อก่อให้เกิดปัญญา (จะยอมรับหรือไม่นั้นก็อีกเรื่องนึง) มิใช่สักแต่จะสาธุไปวันๆดังเช่นปัจจุบันที่แม้จะผ่านมาหลายพันปีก็ยังอุดมไปด้วย(.....) นะ

อีกเคสนึงคือการวิจารณ์ผู้นับถือคำสอนหรือผู้สืบทอดศาสนานั้นไม่ควรเห็นว่าเป็นบาป ตัวอย่าง:พอพระจะตำหนิติติงว่าคนนั้นคนนี้ไม่เหมาะ มีคำหยาบปนด้วยแหละ คนฟังก็สาธุง็อกๆๆๆๆ พอคนที่เห็นแย้งไปพูดกลับก็หาว่าบาป เขาเป็นเทพเหรอถึงจะวิจารณ์อะไรไม่ได้? (เห็นอะไรๆแถวปธุมไหม?) แยกแยะระหว่างด่า ล้อเลียน กับวิจารณ์ ให้เป็น

mementototem's picture

พูดกันตามจริง เราสามารถตำหนิพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระสงฆ์ได้โดยไม่ผิดบาป และพระสงฆ์ที่ถูกติเตียน จะผิดศีลโลกวัชชะ (ทางโลกติเตียน)

การพูดคำหยาบ พูดเรื่องไม่จริง ไม่สำรวม ก็ถือว่าผิดศีลด้วย ชาวบ้านก็ติเตียนได้เหมือนกัน

แต่ปัญหามันอยู่ที่ความงมงายของชาวบ้านจนลืมที่จะคิดพิจารณาให้ดี และพระที่ใช้ความงมงายของคนหาประโยชน์ใส่ตน

Architec's picture

ผมก็เห็นด้วย

และสิ่งที่ควรทำในตอนนี้คือขจัดความงมงายในศาสนาออกไปก่อน เพราะผมเคยพยายามหักล้างความเชื่อของน้องคนนึงซึ่งติดวัดแถวปธุมแบบสุดกู่ จนบัดนี้มันก็ยังไม่กลับมาเลย (พายุถล่มวัดเมื่อตะกี๊ไม่รู้ว่ามันยังอยู่ดีไหม)

PaPaSEK's picture

ผมว่านั่นเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของ 20th century boys เวอร์ชันประเทศไทยครับ แค่บางส่วนอ่ะนะ

เมื่อเช้าดูข่าว ... พระทำให้ศิวลึงค์ปลุกเสก กระดิกได้ ... เผลออุทานออกมาดังไปหน่อยว่า "ตะกวด"

soginal's picture

เยี่ยมครับเชื่อไปก่อนที่จะเกิดการทดลองจริงๆ หากท่านพุทธศาสดายังมีชีวิตอยู่ท่านต้องปลาบปลื้มในพุทธศาสนิกชนแบบคุณแน่

และยินดีด้วยครับ ที่เชื่อข่าวนี้เพราะมันมาจาก "เว็บไซต์ข่าวแวดวงวิทยาศาสตร์อันดับ 1 ในประเทศ"
และยินดีด้วยครับ ที่คุณไม่เชื่อใครง่ายๆ ยกเว่้นแต่ "เว็บไซต์ข่าวแวดวงวิทยาศาสตร์อันดับ 1 ในประเทศ"

เรื่องนี้ผมไม่เห็นว่าคุณแถอะไรครับ และผมก็ไม่ได้แถอะไร เพราะต่างคนต่างก็พูดไปตามทางที่ตัวเองเป็นอยู่แล้ว

nidlittle's picture

ดูเหมือนจะมีความสุขกับการล้อเลียนคนที่เชื่อในศาสนา นี่เป็น stereotype ของพวก atheist รึเปล่าครับ?

soginal's picture

คนที่เชื่อในศาสนา? ผมล้อเลียนคนที่เชื่อในศาสนาอยู่เหรอเนี่ย?

ศาสนาพุทธสอนให้คนเชื่ออะไรง่ายๆแบบนี้เหรอครับ เพิ่งรู้

nidlittle's picture

คุณช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจมุมมองของคุณหน่อยสิครับว่า ประโยคไหนของคุณ witna ที่ทำให้คุณเข้าใจว่าคุณ witna "เชื่ออะไรง่ายๆ"

ที่ผมเห็นมีแค่มุมมองคับแคบของคุณ เห็นคนพูดทำนองว่าเห็นด้วยกับ[พุทธเป็นวิทยาศาสตร์] ต้องออกมาบอกว่าเค้าโง่

soginal's picture

1.ผมไม่ได้บอกว่าเขาโง่ครับ นั่นเป็นสิ่งที่คุณนำมายัดใส่ปากผมเอง หากเขาเชื่อในบางสิ่งบางอย่างสุดหัวใจไร้ข้อสงสัยในสิ่งนั้น ไม่ได้แปลว่า เขาโง่นะครับ แยกให้ออก
2. หากสังเหตุดีๆ ผมจะไม่ได้ไปแตะประเด็นศาสนาครับ จนกระทั่งมีคนมาบอกว่าผมเป็นพวก atheist(ผมนึกว่าคำนี้ใช้ได้เฉพาะศาสนาที่มีพระเจ้าซะอีกนะ เพิ่งรู้ว่าใช้แบบนี้ได้ด้วย)
แต่ถึงกระนั้น หากสังเกตุดีๆ ผมก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับประเด็นนั้น
3. สาเหตุที่ผมตอบเขาไปอย่างยียวนตอนแรก เพราะคำว่า "ปล. พี่ๆ ธรรมะไหมครับ" คุณคิดว่าไงหรือครับกับคำนี้ เขากำลังใช้ ธรรมะ เพื่อด่าคนอื่นว่า ไม่มีธรรมในหัวใจอยู่รึเปล่า? ผมอาจจะคิดแบบคับแคบอย่างที่คุณว่าก็ได้นะ ประเด็นนี้
4. เขาบอกว่า "ต่อให้ข่าวนี้เป็นจริง มีการทดลิงตามนี้จริงๆ ผมก็เชื่อว่าผลมันจะออกมาตามนี้จริงๆ" เขาเชื่อในสิ่งที่ยังไม่ถูกทดลองว่าจะเป็นจริงตามที่เขาคิด นี่เป็นสิ่งที่ปกติทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รึเปล่า หรือจริงๆแล้วเพราะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ผมจึงไม่ควรไปยุ่ง ดังนั้นผมจึงควรถูกด่าว่ามีมุมมองคับแคบในตรงนี้ใช่ไหม
5. เขาบอกว่าเขาเลือกที่จะเชื่อเพราะ "ที่นี่เป็นเว็บไซต์ข่าวแวดวงวิทยาศาสตร์อันดับ 1 ในประเทศ" เขาไม่เชื่อคนง่ายแต่จะเชื่อเพราะข้อมูลมาจาก "เป็นเว็บไซต์ข่าวแวดวงวิทยาศาสตร์อันดับ 1 ในประเทศ" นี่เป็นวิธีศึกษาความรู้ตามหลักพุทธศาสนารึเปล่าครับ ถ้าใช่ผมก็คงควรถูกด่าว่ามีความคิดคับแคบ

และ 6. เขาบอกว่า "ปล. มี 3 สิ่ง ที่ท่านว่าไม่ควรเอามาเล่นด้วย" และ 1 ในนั้นที่เขาบอกคือ "ศาสนา"
ถ้าเขาเชื่อในคำพูดของเขาเองแล้วประโยคนี้
"แหม พุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไว้ตรงเที่ยงแน่แท้ไว้แล้ว

"บุคคลหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้รับผมเช่นนั้น"
คนกระทำอะไรอย่างไร ก็ย่อมได้รับผลของการกระทำนั้นๆ"

เขาจะเขียนขึ้นมาทำไมครับ ในเมื่อถ้าเขาเริ่มขึ้นมา มันต้องมีการตอบกลับแน่ เรียกว่าอะไรนะ "กฎแห่งกรรม" ใช่ไหมครับ

ผมยอมรับอย่างเต็มอกครับ ว่าผมคับแคบทั้งมุมมอง ความคิดและความรู้
หัวใจด้วย

แต่เขาล่ะครับ จะยอมรับไหมนะ

PaPaSEK's picture

ถ้าพูดด้วยหลักศาสนาแล้ว

คุณคิดว่าอะไรคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ของคุณครับ ให้คุณพิจารณาด้วยปัญญา แล้วลองหาวิธีดับทุกข์ด้วยตัวเอง

ทุกข์ของคุณเกิดจากสิ่งใดต่อไปนี้?

 • ไม่ชอบที่เห็นคนเอาความรู้สึกของคนอื่นมาเล่น

 • ไม่ชอบที่เห็นคนเอาความศรัทธาของคนอื่นมาเล่น

 • ไม่ชอบที่เห็นคนทำอะไรไม่รู้จัก กาละ - เทศะ (เวลา - สถานที่)

 • ไม่ชอบเพราะตัวเองโดนดัก

 • อื่นๆ

กลับไปมองว่าความไม่ชอบทั้งหมดก็เกิดขึ้นที่ตัวของคุณเอง ทางดับทุกข์ควรจะไปดับที่ไหนดี?

 • ให้คนดังกล่าวหยุดโพสท์

 • คุณย้ายไปเล่นเว็บอื่น

 • เลิกโมโห เลิกไม่ชอบ เลิกโกรธ

 • อื่นๆ

ผมอาจดูเหมือนพวกไม่มีศาสนานะครับ แต่ผมน่ะนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้เสมอ แล้วก็ใช้อย่างมีสติด้วย

ก็คงเหมือนคำสอนของพ่อแม่แหละครับ ผมไม่ได้เชื่อคำสอนพ่อแม่ทั้งหมด ก็ยกมาเฉพาะแต่อันที่ดูแล้วมีเหตุผล และเหมาะสมกับตัวเราครับ

witna's picture

ก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้า

อย่างที่พูดไว้ 3 สิ่ง ที่ไม่ว่ายังไงก็หาแนวลงกันไม่ได้แหละครับ

แล้วว่าไปก็เข้าข่ายที่คุณพูดทุกคนแหละ เรื่องพวกนี้สาดน้ำมันเข้าไปนิด ก็ลุกกันพรีบพรั่บเลยทีเดียว
(เพราะขนาดคุณเองก็ยังลงมาร่วมวง)

เดี๋ยวจะเป็นประเด็นไปวงเว็บดราม่ากันเสียฉิบ

ยังไงซะ ผมก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับใคร (แล้วก็ไม่ได้มีอารมณ์อะไรไปกับเรื่องดราม่า) ต่อกันไปก็เท่านั้น

แต่นานๆ มีกระทู้เกี่ยวกับศาสนามาทีนี่ ยอดรีพลายขึ้นดีเลยนะครับนี่ :P

PaPaSEK's picture

"เพราะขนาดคุณเองก็ยังลงมาร่วมวง"

มีข่าวไหนไม่มี คห. ของผมมั่งครับ?

โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องศาสนา / ความเชื่อ

ผมเข้ามาดูคนงมงายครับ

งมงาย / ศรัทธา / นับถือ ผมแยกกันชัดเจนครับ

mementototem's picture

"ที่นี่เป็นเว็บไซต์ข่าวแวดวงวิทยาศาสตร์อันดับ 1 ในประเทศ" ไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่ แต่ผมก็รู้สึกดีกับคำนี้ :D

LazarusSP1's picture

แต่ทว่า ประเทศเมืองพุทธแท้ๆอย่างประเทศสารขันณฑ์ กลับไม่ชอบพูดกันในเชิงวิทยาศาสตร์นั่นสิครับ ชอบแบบว่า กิ้งก่าห้อยหัว หรือ ปลีกล้วยประหลาด ที่ลงหน้าหนึ่งนสพ. ค่ายสีเขียวบ่อยกว่า

wichate's picture

อ๋อ.. คนพวกนั้นนับถือพุทธแต่ปากครับ..

ปล.ขอปาดอีกที

PaPaSEK's picture

งงๆ ว่าทำไมพูดถึงแต่ tree frog

อะไรนะ!! ไม่ขำเหรอ?

orz