ขยะพลาสติกในมือท่าน... อาจกลายเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ในอนาคต

By: terminus
Writer
on Fri, 30/03/2012 - 23:01

ต่อไปขยะพลาสติกโพลีเอธีลีน เช่น ถุงพลาสติกส่วนใหญ่ เป็นต้น จะไม่ใช่ของไร้ค่าอีกแล้ว เมื่อทีมนักเคมีที่นำโดย Amit Naskar แห่ง Oak Ridge National Laboratory ค้นพบวิธีที่จะแปรรูปโพลีเอธีลีนให้กลายเป็นเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ที่สามารถใช้นำไปเป็นวัสดุสำหรับอะไรก็ได้

ปฏิกิริยาที่เป็นหัวใจของกระบวนการแปรรูปคือ ปฏิกิริยา sulfonation โดยนักวิจัยจะผสมโพลีเอธีลีนเข้ากับ polylactic acid และกรด ปฏิกิริยาจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของโพลีเมอร์ทำให้เกิดเป็นมัดเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์หนาประมาณ 0.5 - 20 ไมโครเมตร

Amit Naskar คุยว่ากระบวนการใหม่ที่กำลังอยู่ในระหว่างการจดทะเบียนสิทธิบัตรนี้ สามารถสังเคราะห์คาร์บอนไฟเบอร์ที่มีลักษณะโครงสร้างแบบใดก็ได้ตามต้องการ ในบทความที่ตีพิมพ์ก็มีรูปคาร์บอนไฟเบอร์หน้าตัดแบบต่างๆ ที่สังเคราะห์ได้ ตั้งแต่รูปท่อธรรมดาไปจนถึงอันที่ซับซ้อนอย่างรูปหน้าตัดคล้ายฟันเฟือง และไม่ใช่แค่หน้าตัด แม้แต่ความพรุนของคาร์บอนไฟเบอร์ก็สามารถปรับแต่งได้ตามใจ

ในอนาคตเราอาจเห็นตัวถังรถหรือจักรยานคาร์บอนไฟเบอร์ที่รีไซเคิลมาจากขยะถุงพลาสติกโพลีเอธีลีนก็ได้

ที่มา - New Scientist, Oak Ridge National Laboratory's News Release

ภาพจาก ORNL News Release

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน Advanced Materials DOI: 10.1002/adma.201104551

4 Comments

BLiNDiNG's picture

ร้านขายขยะยิ้มเลย
คนเก็บขยะก็ได้อานิสงค์ไปด้วย

hisoft's picture

ถึงมันจะเจ๋งยังไง ผมว่าเราก็ควรลดการใช้ถุงพลาสติกอยู่ดี ถ้าถุงมันไม่พอเอาไปทำคาร์บอนไฟเบอร์เดี๋ยวเค้าก็ใช้วิธีอื่นที่มันสังเคราะห์ออกมาแล้วต้นทุนต่ำกว่าเอง

แต่ดูแล้วเลือกรูปแบบได้ขนาดนี้ เจ๋งมากเลยนะครับนั่น

The Phantom Thief

shelling's picture

> ในอนาคตเราอาจเห็นตัวถังรถหรือจักรยานคาร์บอนไฟเบอร์ที่รีไซเคิลมาจากขยะถุงพลาสติกโพลีเอธีลีนก็ได้

แล้วก็จะเรียกรถที่ผลิตจากถุง PE ว่า "รถถุง" เย้เยเย่