ศาลฎีกาสหรัฐฯ ยกเลิกสิทธิบัตรการประเมินปริมาณยาให้ผู้ป่วย

By: lew
Writer
on Wed, 21/03/2012 - 00:38

ประเทศแห่งสิทธิบัตรอย่างสหรัฐฯ มักมีสิทธิบัตรแปลกๆ ให้เป็นคดีกันอยู่เรื่อยๆ ล่าสุดศาลฎีกาก็ประกาศยกเลิกสิทธิบัตรกระบวนตรวจวัดระดับสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับเผาผลาญหรือสารเมทาบอไลต์ (metabolite) เพื่อให้ยารักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (autoimmune disorders)

กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการจ่ายยา thiopurines ที่หมอต้องวัดระดับสารเมทาบอไลต์ในกระแสเลือดเสียก่อนจึงสามารถจ่ายยาในระดับที่เหมาะสมได้ เดิมนั้นบริษัท Prometheus Labs เป็นผู้ขายเครื่องวัดสารเพื่อจ่ายยา thiopurines นี้แต่ในปี 2004 โรงพยาบาลเมโยก็ตัดสินใจสร้างเครื่องวัดนี้ออกขายเอง ทำให้ทาง Prometheus Labs ฟ้องโรงพยาบาลพร้อมกับระบุว่าหมอที่ใช้เครื่องของโรงพยาบาลเมโยเพื่อตรวจนั้นกำลังละเมิดสิทธิบัตรของบริษัท ส่งผลให้หน่วยงานหลายหน่วยงานยื่นมือเข้ามาฟ้องสิทธิบัตรนี้เพื่อขอให้ศาลยกเลิกมันไป

เรื่องน่าสนใจคือสิทธิบัตรนั้นไม่ใช่สิทธิบัตรกระบวนการวัดสารเมทาบอไลต์โดยตรง หรือสิทธิบัตรของยา thiopurines แต่อย่างใด แต่เป็นสิทธิบัตรที่ระบุถึงกระบวนการวัดสารเมทาบอไลต์เพื่อนำมาปรับการให้ยา โดยบริษัทต่อสู้ว่ากระบวนการนี้เป็นการประยุกต์ใช้กฏธรรมชาติ (คือการให้ยาในระดับที่เหมาะสมจะให้ผลการรักษาที่ดีขึ้น) เป็นสิ่งที่สามารถจดสิทธิบัตรได้ แต่ผู้พิพากษา Stephen Breyer ก็ไม่เห็นด้วย โดยระบุว่าการจะจดสิทธิบัตรได้จะต้องมีอะไรมากกว่ากฏของธรรมชาติแล้วเพิ่มคำที่ไม่ช่วยให้หนักแน่นขึ้นเข้าไปในสิทธิบัตร

ปัญหาขอบเขตของสิทธิบัตรในสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องจากการที่สาขาวิชาแขนงใหม่ๆ เกิดขึ้นและสำนักงานสิทธิบัตรมีแนวโน้มจะให้สิทธิบัตรไว้ก่อน แต่กระบวนการยกเลิกสิทธิบัตรแต่ละใบกลับใช้เวลานาน เช่น สิทธิบัตรซอฟต์แวร์นั้นก็ยังมีคดีอยู่อีกจำนวนมาก และถูกทักท้วงเสมอมาว่าซอฟต์แวร์นั้นก็เป็นสมการทางคณิตศาสตร์แบบหนึ่งที่ไม่ควรจดสิทธิบัตรได้

ที่มา - ArsTechnica