นักฟิสิกส์ถ่ายภาพอะตอมในโมเลกุลสำเร็จเป็นครั้งแรก

By: lew
Writer
on Mon, 12/03/2012 - 21:27

แม้ความรู้ด้านฟิสิกส์และเคมีของมนุษย์จะดีพอสมควรจนกระทั่งสามารถศึกษาโครงสร้างของอะตอมและโมเลกุลได้มากมาย แต่ข้อจำกัดหลายๆ อย่างยังทำให้เราไม่สามารถศึกษาพฤติกรรมของอะตอมในโมเลกุลอย่างละเอียดได้ แต่ก้าวใหม่ของการถ่ายภาพโมเลกุลในอะตอมก็มาจากมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ ทำให้สามารถศึกษาโครงสร้างของโมเลกุลในอะตอมและควบคุมปฎิกริยาเคมีได้อย่างละเอียด

เทคนิคนี้เรียกว่า laser induced electron diffraction (LIED) มันอาศัยการควบคุมอิเล็กตรอนด้วยแสงเลเซอร์ทำให้ผลักอิเล็กตรอนออกจากโมเลกุล จากนั้นจึงวัดค่าสัญญาณเมื่ออิเล็กตรอนกลับเข้าสู่โมเลกุลเพื่อสร้างภาพ

อะตอมที่ทีมวิจัยศึกษาได้ในตอนนี้ยังเป็นอะตอมที่โครงสร้างง่ายๆ เช่น ก๊าซออกซิเจน หรือไนโตรเจน

ที่มา - Ohio State University

6 Comments