แม้แต่คณิตศาสตร์ก็ขาดภาษาไม่ได้

By: terminus
Writer
on Wed, 22/02/2012 - 03:21

มนุษย์หรือสัตว์ที่มีความฉลาดระดับหนึ่งมักมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น เช่น การนับ การบวกลบ เป็นต้น ติดตัวมา แต่ภาษาก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มนุษย์ต่อยอดความสามารถทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงออกไปได้

ทีมวิจัยภาษาศาสตร์ของ Caleb Everett แห่งมหาวิทยาลัยไมอามี่ ได้ทำการสำรวจความสามารถทางคณิตศาสตร์ของชนเผ่า Piraha ในลุ่มน้ำอะเมซอน ชนเผ่านี้ใช้ชีวิตแบบกึ่งเร่ร่อน ภาษาที่ใช้พูดกันก็เป็นภาษาพื้นฐานที่ไม่มีการนับจำนวนเป็นตัวเลขอยู่เลย การบอกปริมาณในภาษา piraha ทำได้แค่สามอย่างคือ "น้อยๆ", "มากกว่า", และ "เยอะ"

เมื่อนักวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างชาว Piraha ทำแบบทดสอบที่เกี่ยวกับทักษะการนับ ผลปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างไม่สามารถผ่านแบบทดสอบที่ต้องจับคู่ตัวเลขเกิน 3 หรือ 4 ได้

เป็นเรื่องที่น่าทึ่งพอสมควรที่ภาษามีผลต่อทักษะทางคณิตศาสตร์มากขนาดนี้ การค้นพบนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือสู่ความรู้, การคิดค้น, และสติปัญญา

อย่างไรก็ดี งานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ทดลองกับชนเผ่า Piraha บางชิ้นแสดงให้เห็นว่าชาว Piraha สามารถนับตัวเลขจำนวนที่ไม่มากนักได้ ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นผลมาจากการเข้าไปสอนของ Keren Madora มิชชันนารีชาวอเมริกันผู้ทุ่มเทสอนความรู้ให้กับชนพื้นเมืองอะเมซอนมาเป็นเวลากว่า 33 ปี

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน Cognitive Science, DOI: 10.1111/j.1551-6709.2011.01209.x

ที่มา - PhysOrg

2 Comments

hisoft's picture
  • คณิตสาสตร์

ศาสตร์

  • มิชช้นนารี

มิชชัน

The Phantom Thief