การกินเยอะอาจเพิ่มความเสี่ยงเป็นคนแก่ความจำเสื่อม

By: terminus
Writer
on Mon, 13/02/2012 - 21:46

ที่งานประชุมประจำปีของ American Academy of Neurology ครั้งที่ 64 ทีมวิจัยที่นำโดย Yonas E. Geda แห่ง Mayo Clinic ในสก็อตส์เดล รัฐอริโซนา ได้รายงานการค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับกับความเสี่ยงของภาวะความจำบกพร่องอย่างอ่อน (mild cognitive impairment - MCI) ในผู้สูงอายุ

การค้นพบนี้เป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างอายุ 70-89 ปี จำนวน 1,233 คน ในจำนวนนี้มี 163 คนมีอาการความจำบกพร่องอย่างอ่อน นอกนั้นที่เหลือเป็นปกติ ไม่มีอาการบกพร่องทางความจำ กลุ่มตัวอย่างจะรายงานปริมาณแคลอรี่ที่พวกเขาได้รับแต่ละวันจากอาหารและเครื่องดื่ม นักวิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างให้ออกเป็นกลุ่มเท่าๆ กันตามระดับปริมาณแคลอรี่ได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกได้รับ 600-1,526 แคลอรี่ต่อวัน, กลุ่มที่สอง 1,526-2,143 แคลอรี่ต่อวัน, และกลุ่มที่สาม 2,143-6,000 แคลอรี่ต่อวัน

เมื่อมาดูสัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีอาการความจำบกพร่องอย่างอ่อนในแต่ละกลุ่ม นักวิจัยพบว่าผู้สูงอายุที่บริโภค 2,143-6,000 แคลอรี่ต่อวัน มีสัดส่วนสูงกว่าผู้สูงอายุในกลุ่มอื่นๆ หากเทียบกับกลุ่มที่บริโภค 600-1,526 แคลอรี่ต่อวัน ก็พบว่าแตกต่างกันเป็นเท่าตัวเลยทีเดียว

แม้ว่าจะตัดปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ เช่น ประวัติโรคหลอดเลือดในสมองตีบตัน, โรคเบาหวาน ฯลฯ ออกไป ความเสี่ยงของการเกิดอาการความจำบกพร่องของกลุ่มที่กินมากก็ยังสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ อยู่ดี

งานวิจัยก่อนหน้านี้ก็เคยระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับกับความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ และก็ยังมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นหลักฐานว่ายีนที่เกี่ยวกับโรคอ้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคความจำเสื่อม

นักวิทยาศาสตร์ยังคงไม่แน่ใจว่ากลไกเบื้องหลังของความสัมพันธ์เหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม การออกกำลังกายเป็นประจำและการควบคุมอาหารให้พอดีก็ช่วยบรรเทาลดความเสี่ยงไปได้บ้าง

ที่มา - Medical Xpress, TIME.com, Mail Online

1 Comment