กฏหมายต้าน Research Works Act มาแล้วในชื่อ Federal Research Public Access Act

By: lew
Writer
on Sat, 11/02/2012 - 21:38

หลังจากประเด็นกฏหมาย SOPA มาตอนนี้ฝั่งวิทยาศาสตร์ก็ต้องผจญกับกฏหมาย Research Works Act ที่สส. กลุ่มหนึ่งผลักดันเข้ามาโดยมีเนื้อหาว่าจะห้ามไม่ให้หน่วยงานรัฐบาลออกกฏการรับทุนให้เปิดงานวิจัยต่อสาธารณะ และได้รับการสนับสนุนโดยสำนักพิมพ์จนถูกต่อต้านจากนักวิทยาศาสตร์ ตอนนี้ก็มีสส. อีกฝั่งหนึ่งเสนอร่างกฏหมายที่มีเนื้อหาตรงกันข้ามกันเข้ามาในชื่อ Federal Research Public Access Act

เนื้อหาของกฏหมายฉบับนี้จะขยายแนวทางของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of Health - NIH) โดยจะบังคับให้หน่วยงานที่มีงบสนับสนุนงานวิจัยเกินกว่า 100 ล้านดอลลาร์ จะต้องสร้างสถานที่จัดเก็บงานวิจัยออนไลน์หรือประกาศใช้สถานที่จัดเก็บออนไลน์อื่นๆ ที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ และงานวิจัยที่ตีพิมพ์ภายใต้ทุนของหน่วยงานเหล่านั้น จะต้องได้รับการเปิดต่อสาธารณะภายในหกเดือนหลังการตีพิมพ์

จริงๆ แล้วกฏหมายฉบับนี้ได้รับการเสนอมาตั้งแต่ปี 2006 และยังไม่ผ่านจนกระทั่งเพิ่งมีการเสนอเข้าสู่สภาอีกครั้ง

ที่มา - ArsTechnica, Wikipedia

1 Comment