เส้นใยแบตเตอรี่ใช้ถักเป็นเสื้อผ้าได้

By: terminus
Writer
on Mon, 06/02/2012 - 22:54

ทีมวิจัยที่นำโดย Maksim Skorobogatiy แห่ง Polytechnic School of Montreal ในแคนาดา ประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์แบตเตอรี่แบบใหม่ที่ยืดหยุ่นพอจะทำเป็นเส้นใยเอามาถักทอเสื้อผ้าได้เลย

แบตเตอรี่เส้นใยสังเคราะห์นี้มีลักษณะเนื้อผิวคล้ายหนังเทียม ประกอบด้วยขั้วแคโธดที่ทำจาก lithium iron phosphate cathode และขั้วแอโนดที่ทำจาก lithium titanate ประกบกัน ตรงกลางแทรกด้วยอิเล็กโทรไลต์ polyethylene oxide (PEO) ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นเทอร์โมพลาสติกซึ่งสามารถขึ้นรูปและยืดได้ด้วยการให้ความร้อน

เมื่อยืดแบตเตอรี่จนเป็นเส้นด้ายยาวๆ และเอามาถักเป็นเสื้อผ้า ก็จะได้เสื้อแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องใช้ของเหลวเป็นอิเล็กโทรไลต์ตัวแรกของโลก

จากการทดสอบเบื้องต้น นักวิจัยได้เอาแบตเตอรี่มาถักต่อกันเป็นวงจร ก็พบว่ามันสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ามากพอที่จะให้หลอด LED ส่องสว่างได้

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน Journal of the Electrochemical Society, DOI: 10.1149/2.020204jes

ที่มา - New Scientist

3 Comments

hisoft's picture

รีชาร์จได้ไหมครับ? ถ้ากันน้ำได้ด้วยนี่เจ๋งเลย

The Phantom Thief

mementototem's picture

ตอนนี้ยังไม่กันน้ำ และซักไม่ได้ แต่กำลังวิจัยให้มันทำได้อยู่ครับ แต่สงสัยเพิ่มมาว่า ต้องเป็นด้ายเส้นเดียวทั้งตัวหรือเปล่า? แล้วถ้าเสื้อเกิดขาดล่ะ?