ความรักทำให้คนพร้อมทำลายผู้อื่น

By: terminus
Writer
on Tue, 31/01/2012 - 22:12

ความรักคืออารมณ์ที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่มนุษย์จะบรรยายได้เป็นคำพูดได้ บางคนอาจรู้สึกดีกับความรัก บางคนก็โดนความรักทำร้าย แต่ในการประชุมประจำปีของ Society for Personality and Social Psychology (SPSP) ณ San Diego สหรัฐอเมริกา นักจิตวิทยา Jon Maner แห่ง Florida State University ได้เสนอให้เราได้เห็นถึงด้านมืดของความรัก!

ทีมวิจัยของ Jon Maner ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความรักจำนวน 130 คน ก่อนเริ่มการทดลอง กลุ่มตัวอย่างทุกคนจะต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับ 'ความหึง' เพื่อจัดระดับว่าอยู่ระดับใดกันบ้าง

การทดลองแรก นักวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างเขียนความรู้สึกถึง 1) ความรักที่มีต่อคู่ของตนเอง กับ 2) ความต้องการที่จะร่วมเพศกับคู่ตนเอง จากนั้นกลุ่มตัวอย่างก็จะได้ดูรูปผู้ชายผู้หญิงที่หน้าตาดีกับหน้าตาไม่ดี และสุดท้ายกลุ่มตัวอย่างจะต้องตอบว่ามีความรู้สึกกับตัวอักษรจีนที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างไร กลุ่มตัวอย่างไม่มีใครรู้ภาษาจีนอยู่แล้ว ดังนั้นตัวอักษรจีนจึงไม่มีผลอะไรต่อความรู้สึกของพวกเขา นักวิจัยใช้อักษรจีนเป็นตัววัดว่ากลุ่มตัวอย่างมีอารมณ์อย่างไรกับการดูรูปคนหน้าตาดีหรือหน้าตาไม่ดี

ผลปรากฏว่า ในตอนที่เขียนถึงความต้องการทางเพศนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ทั้งขี้หึงและไม่ขี้หึง, ทั้งดูรูปคนหน้าตาดีหรือหน้าตาไม่ดี ให้มีความรู้สึกกับตัวอักษรจีนในระดับที่พอๆ กัน แต่พอเขียนถึงความรักที่มีต่อคู่ตัวเอง พวกขี้หึงดันบอกว่ารู้สึกแย่กับตัวอักษรจีนหลังจากที่ได้ดูรูปคนเพศเดียวกันที่หน้าตาดี

การทดลองที่สอง นักวิจัยจะให้กลุ่มตัวอย่างมาเล่นเกมคอมพิวเตอร์กับ "เพื่อนข้างห้อง" ซึ่งความจริงไม่มีตัวตน คนที่ชนะจะได้ลงโทษผู้แพ้โดยการเปิดเสียงดังปวดประสาทใส่หูฟังของผู้แพ้

ผลปรากฏว่า เมื่อเห็นว่าคู่แข่งข้างห้องของตัวเองหน้าตาดี พวกขี้หึงจะเลือกลงโทษคู่แข่งตัวเองด้วยเสียงที่ดังกว่าและเปิดเสียงใส่เป็นระยะนานกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ค่อยขี้หึง

การทดลองที่สาม นักวิจัยจะแกล้งถามความเห็นเกี่ยวกับคนในเว็บหาคู่ออนไลน์ ซึ่งในคนเหล่านั้นมีพวกคนประเภทที่หน้าตาดี, ยังโสด, รักสนุก, และกำลังมองหาหวานใจปนอยู่ด้วย

ผลการทดลองที่สามนี่ชัดเจนมากจนน่าตกใจ นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่ทั้งขี้หึงและไม่ขี้หึงให้ความเห็นต่อคนหน้าตาดีในเว็บหาคู่ด้วยคำบรรยายในทางลบทั้งนั้น โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ขี้หึง แม้ไม่ถูกนักวิจัยกระตุ้นให้คิดถึงคู่รัก พวกขี้หึงก็พร้อมวิจารณ์คนหน้าตาดีด้วยคำพูดแย่ๆ อยู่แล้ว

งานวิจัยของ Jon Maner ทั้งสามการทดลองสรุปได้ในทางเดียวกันว่า เมื่อมีความรัก คนเราพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อทำลายสิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยคุกคามต่อความสัมพันธ์ (ซึ่งในการทดลองคือ คนหน้าตาดีที่มีเพศเดียวกับตัวเอง) โดยไม่สนว่าคนอื่นจะรู้สึกอย่างไร

ความรักนี่ช่างน่ากลัวเสียจริง ดังนั้นผมก็อยากขอให้ใครหลายๆ คนในประเทศนี้โปรดช่วยใช้ความรักกันให้พอเพียงหน่อย อย่ารักซะจนไปเที่ยวไล่ใครออกจากบ้านหรือเผาหุ่นสาปแช่งคนอื่นเลย

ที่มา - Live Science

1 Comment

PaPaSEK's picture

งานวิจัยของเสกสรรทั้งสามการทดลองสรุปได้ในทางเดียวกันว่า เมื่อมีความรัก คนเราพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อทำลายความรัก และความสัมพันธ์ของตนเองกับคู่รักโดยไม่รู้ตัว โดยไม่สนว่าคู่รักของตัวเองจะรู้สึกอย่างไร

ผมจะพยายามทำตัวให้ดีขึ้นครับ /me บอกตัวเอง