สหภาพยุโรปออกข้อบังคับร้านค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต้องรับขยะคืน

By: lew
Writer
on Mon, 23/01/2012 - 18:52

การกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นปัญหาสำคัญสำหรับประเทศที่ใช้สินค้าเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆ (และเปลี่ยนบ่อยขึ้นเรื่อยๆ) แม้อุปกรณ์หลายอย่างสามารถรีไซเคิลได้แต่กระบวนการจัดเก็บก็ต้องทำด้วยความระมัดระวัง และหากทิ้งไม่ถูกต้องก็อาจจะทำให้มีสารเป็นพิษในสิ่งแวดล้อม ทางสหภาพยุโรปจึงออกกฏการรับขยะคืน

กฏหมายใหม่ของสหภาพยุโรปจะบังคับให้ร้านค่าที่มีพื้นที่ขายเกิน 400 ตารางเมตร จะต้องรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กคืนจากลูกค้าที่เดินทางมายังร้าน โดยไม่ต้องซื้อสินค้าใหม่แต่อย่างใด โดยก่อนหน้านี้หลายแบรนด์ก็มีบริการรับสินค้าคืนอยู่แล้ว แต่เป็นไปในลักษณะของการรับคืนเมื่อมีการซื้อเครื่องใหม่เท่านั้น

สหภาพยุโรปหวังตั้งเป้าว่าจะเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาจัดการอย่างถูกต้องให้ได้ถึง 85% จากที่ตอนนี้เก็บได้เพียงหนึ่งในสามเท่านั้น

ที่มา - PC World

1 Comment

hisoft's picture

คราวนี้ร้านจะแบ่งย่อยเป็นสาขาละเกือบ ๆ 400 sq.m. สาขาละยี่ห้อสองยี่ห้อแล้วทำสาขาติดกันเป็นพรืดแทน

The Phantom Thief