สมมาตรใบหน้าอาจใช้เป็น "เกย์ดาร์" ได้

By: terminus
Writer
on Sun, 22/01/2012 - 12:12

Susan M. Hughes และ Robert Bremme แห่ง Albright College ศึกษาพบว่าใบหน้าของพวกรักร่วมเพศกับพวกรักต่างเพศมีความแตกต่างกันอยู่ และคนเรารู้สึกถึงความแตกต่างนี้ได้ราวกับว่ามี "เกย์ดาร์" แปะอยู่บนหน้าเลยทีเดียว

การทดลองใช้กลุ่มตัวอย่างชาย 15 คนและหญิง 25 คนให้มาจัดลำดับว่าคนในรูปถ่าย 60 รูปมีรสนิยมทางเพศอย่างไรบ้างโดยให้คะแนนดังนี้ "1" หมายถึงชอบผู้ชาย, "2" ชอบผู้ชายเป็นหลัก, "3" ชอบผู้หญิงและผู้ชายเท่ากัน, "4" ชอบผู้หญิงเป็นหลัก, "5" ชอบผู้หญิง ในรูปถ่ายทั้ง 60 รูปที่เอามาให้ดูนั้นประกอบด้วยรูปของชายรักต่างเพศ, ชายรักร่วมเพศ, หญิงรักต่างเพศ, และหญิงรักร่วมเพศอย่างละ 15 รูป

ผลปรากฏว่า รูปคนที่ใบหน้ามีสมมาตรมากกว่ามีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าเป็นพวกรักต่างเพศ และจากการวัด นักวิจัยก็พบว่าพวกรักต่างเพศมีสมมาตรของใบหน้ามากกว่าพวกรักร่วมเพศอยู่เล็กน้อย ความแตกต่างทางสมมาตรใบหน้านี้เห็นได้ชัดในระหว่างชายรักร่วมเพศกับชายรักต่างเพศ แต่ในกรณีของผู้หญิงนั้น สมมาตรใบหน้ากับรสนิยมทางเพศไม่ปรากฏความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญ

นอกจากนี้เมื่อเอาลักษณะใบหน้าอย่างอื่นมารวมกัน นักวิจัยก็พบอีกว่าใบหน้าของชายรักต่างเพศจะมีความเป็นชายมากกว่าชายรักร่วมเพศ ขณะที่ใบหน้าของหญิงรักต่างเพศก็จะมีความเป็นหญิงมากกว่าเช่นกัน และลักษณะความเป็นหญิง-ชายที่ปรากฏบนใบหน้านี้ก็มีบทบาทกำหนดว่าคนในรูปจะถูกมองเป็นพวกรักร่วมเพศหรือรักต่างเพศด้วย เช่น ถ้าผู้ชายที่มีหน้าไม่ค่อยเหมือนผู้ชาย ก็จะถูกมองว่าเป็นชายรักร่วมเพศ

งานวิจัยนี้เผยแพร่ในวารสาร Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology ดาวน์โหลดได้จาก http://shell.newpaltz.edu/jsec/articles/volume5/issue4/Hughes_Vol5Iss4.pdf (ดูเหมือนมหาวิทยาลัย State University of New York at New Paltz เจ้าของวารสารเล่มนี้จะแจกตัวเต็มให้อ่านกันฟรีๆ นะครับ)

ที่มา - ScienceDaily

3 Comments

apichat's picture

เคยมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันสงสัยต้องตัดหูออกซักข้างเพื่อความเป็นชาย x(-_-)o

istyle's picture

ตัดออกก็ไม่เป็นชายสิครับ

>>รูปคนที่ใบหน้ามีสมมาตรมากกว่ามีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าเป็นพวกรักต่างเพศ

echo's picture

แล้วเสือไบหน้าตาเปนงัยหว่า เหนว่าได้ทั้ง 2 เพศ หุ