เจอดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์สองดวงเพิ่ม

By: terminus
Writer
on Sun, 15/01/2012 - 20:03

หลังจากเมื่อปีที่แล้ว เราได้รู้จัก Kepler-16 b ดาวเคราะห์ดวงแรกที่ค้นพบว่าโคจรรอบดาวฤกษ์สองดวง ล่าสุดในการประชุมครั้งที่ 219 ของ American Astronomical Society เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2012 ทีมนักดาราศาสตร์ที่นำโดย William Welsh แห่ง San Diego State University ได้รายงานว่าเราได้เจอดาวเคราะห์แบบ Kepler-16 b เพิ่มอีกแล้ว

ดาวเคราะห์ที่ค้นพบครั้งล่าสุดนี้ คือ Kepler-34 b และ Kepler-35 b

  • Kepler-34 b อยู่ห่างจากโลกประมาณ 4,900 ปีแสง มีมวลประมาณ 22% ของมวลดาวพฤหัสและมีขนาดประมาณ 76% ของเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวพฤหัส มันใช้เวลาประมาณ 289 วันในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ทั้งสองดวงของมัน

  • Kepler-35 b อยู่ห่างจากโลกประมาณ 5,400 ปีแสง มีมวลประมาณ 13% ของมวลดาวพฤหัสและมีขนาดประมาณ 73% ของเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวพฤหัส มันใช้เวลาประมาณ 131 วันในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ทั้งสองดวงของมัน

ดาวเคราะห์ทั้งสองอยู่ในวงโคจรที่เรียกว่า Goldilocks' zone ซึ่งหมายความว่ามันอยู่ห่างจากดาวฤกษ์พอดีที่จะมีน้ำในรูปของของเหลวได้ (Kepler-34 b อยู่ห่างจากดาวฤกษ์ประมาณพอๆ กับที่โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ ส่วน Kepler-35 b อยู่ห่างจากดาวฤกษ์ของมันประมาณ 60% ของระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์) แต่น่าเสียดายที่ดาวเคราะห์ทั้งสองเป็นดาวก๊าซยักษ์ ดังนั้นโอกาสที่มันจะมีสภาพเอื้อต่อการดำรงชีวิตจึงเป็นไปได้น้อยมาก

การค้นพบดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์แฝดพร้อมกันถึงสองดวงในคราวเดียวทำให้นักดาราศาสตร์คาดการณ์ว่าเราจะเจอดาวเคราะห์แบบนี้เพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคต เมื่อก่อนนักดาราศาสตร์เคยคิดว่าวงโคจรของดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์สองดวงจะไม่เสถียร แต่ Kepler-34 b, Kepler-35 b รวมถึง Kepler-16 b ที่ค้นพบไปก่อนหน้านี้ก็แสดงให้เห็นว่าดาวฤกษ์แฝดพอมีวงโคจรที่เสถียรสำหรับดาวเคราะห์อยู่จริง

การค้นพบนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature doi:10.1038/nature10768

ที่มา - Discovery News, SPACE.com