ไอบีเอ็มบีบการเก็บข้อมูลหนึ่งบิตเหลือ 12 อะตอม

By: lew
Writer
on Sat, 14/01/2012 - 03:20

การเก็บข้อมูลบนจานแม่เหล้กปรกติต้องใช้หัวอ่านเข้าไปเปลี่ยนสภาวะแม่เหล็กบนจานเพื่อเก็บรักษาข้อมูล แต่ทุววันนี้พื้นที่ที่ใช้เก็บข้อมูลแต่ละบิตนั้นแม้จะเล็กมากในสายตาของเรา แต่มันคืออะตอมจำนวนมหาศาล ทางไอบีเอ็มได้พัฒนาจนกระทั่งพบว่ากลุ่มอะตอมที่เล็กที่สุดที่จะรักษาภาวะแม่เหล็กให้เสถียรคือ 12 อะตอม

ด้วยการใช้อะตอมเพัยงเล็กน้อยเพื่อให้เก็บรักษา้ข้อมูลได้ เทคโนโลยีนี้หากพัฒนาไปถึงระดับอุตสาหกรรม ก็จะทำให้การเก็บรักษาข้อมูลใช้พื้นที่น้อยกว่าทุกวันนี้ได้มาก

การทดลองเรียงอะตอมใช้อุณภูมิ 1 เคลวิน หรือ -272 องศาเซลเซียส เพื่อให้กลุ่มอะตอมเสถียรขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีนี้ หากต้องการใช้งานที่อุณภูมิห้อง จะต้องใช้อะตอมประมาณ 150 อะตอมซึ่งก็ยังเล็กมากเทียบกับเทคโนโลยีปัจจุบัน

ที่มา - ComputerWorld

4 Comments

hisoft's picture

HDD ใกล้ทะลุขีดจำกัดอีกรอบแล้ว ถ้าทำได้ ความเร็วก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกมหาศาล ความจุก็เพิ่มอีกมาก (น่าจะมีผลแค่แนวสองมิติ บางลงไม่น่าช่วยอะไรเพราะยังไงก็อยู่บนจานแม่เหล็กได้ชั้นเดียว)

แล้ว SSD จะไปรอดมั้ยเนี่ย

The Phantom Thief

TOTEETIME's picture

และ HDD จะเสียได้ง่ายขึ้นไปอีก?
จากลูกละ 1G ที่เสียยากมาก ตกหล่นยังไงก็ไม่เสีย
มาลูกละ 300 - 400G ที่เสียได้ง่ายขึ้น
และลูกละ 1T ที่รู้สึกไม่ปลอดภัยกับการฝากข้อมูลไว้กับมัน (แต่ก็ยังดีกว่า DVD)

hisoft's picture

กลายเป็นว่าหัวอ่านต้องหมุนไปรอบ ๆ จานแทน เพราะถ้าจานหมุนแล้วข้อมูลจะสูญหาย XD

The Phantom Thief