ผลวิจัยชี้คลอโรฟิลล์ช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งได้

By: terminus
Writer
on Sat, 14/01/2012 - 00:04

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัฐโอเรกอนพบว่าคลอโรฟิลล์ (chlorophyll) และคลอโรฟิลิน (chorophyllin) ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของคลอโรฟิลล์มีผลป้องกันการเกิดมะเร็งได้...อย่างน้อยก็ในปลา

พวกเขาทดลองกับปลา rainbow trout จำนวน 12,360 ตัว โดยการให้คลอโรฟิลล์ควบคู่กับสารก่อมะเร็ง (ในที่นี้คือ dibenzo(def,p)chrysene) ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ผลปรากฏว่าที่ระดับความเข้มข้นของสารก่อมะเร็งปานกลาง ปลาที่ได้รับคลอโรฟิลล์เกิดเนื้องอกในตับน้อยกว่าปลาที่ไม่ได้รับ 29-64% และเกิดเนื้องอกในกระเพาะน้อยกว่า 24-45%

แต่ว่าที่ระดับความเข้มข้นของสารก่อมะเร็งสูงๆ กลุ่มปลาที่ได้รับคลอโรฟิลล์กลับมีอัตราการเกิดเนื้องอกสูงกว่า

การทดลองเกี่ยวกับผลกระทบของคลอโรฟิลล์ต่อการเกิดมะเร็งเป็นสิ่งที่หาความแน่นอนแทบไม่ได้เลย บางงานวิจัยก็บอกว่ามี บางอันก็ไม่พบอะไร การทดลองในข่าวนี้ก็ค่อนข้างแปลกกว่างานวิจัยอื่นตรงที่นักวิจัยใช้ปลามาเป็นสัตว์ทดลองแทนหนู

เหตุผลที่นักวิจัยเลือกใช้ปลาก็เนื่องมาจากความสะดวกในการทดลองกับสัตว์ปริมาณมาก หากทำกับหนูทดลอง อย่างมากพวกเขาก็มีหนูให้ทดลองเป็นหลักสิบ แต่การทำกับปลา พวกเขาสามารถศึกษาผลของกลุ่มตัวอย่างเป็นหมื่นๆ ได้

อีกอย่างการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าคลอโรฟิลล์มีผลที่ความเข้มข้นของสารก่อมะเร็งปานกลาง ซึ่งดูแล้วเป็นระดับความเข้มข้นที่เราพบในชีวิตประจำวัน ขณะที่การทดลองทั่วไปมักเน้นไปที่ความเข้มข้นระดับสูงๆ ไปเลย บางทีก็สูงจนไม่น่าจะเป็นไปได้ในชีวิตจริง

จากที่สังเกตได้ในการทดลอง นักวิจัยพบว่ากลไกในการป้องกันมะเร็งของคลอโรฟิลล์นั้นน่าจะเป็นกลไกง่ายๆ นั่นคือ โมเลกุลของคลอโรฟิลล์เข้าไปจับกับสารก่อมะเร็ง ทำให้มันหมดฤทธิ์และถูกขับถ่ายออกจากร่างกายไปตามธรรมชาติ

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Food and Chemical Toxicology doi: 10.1016/j.fct.2011.10.065

อย่างไรก็ตาม หากอยากได้ผลดีของคลอโรฟิลล์ เราก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อยากระปุกราคาเป็นพันจาก MLM ที่ไหน แค่กินผักใบเขียวเป็นประจำ เราก็ได้รับคลอโรฟิลล์เต็มที่แล้ว แถมยังทั้งอร่อยกว่า ถูกกว่า และดีกว่าด้วย

ที่มา - Science Daily

2 Comments

wichate's picture

โอ้ว.. ที่ทำงานผมมีคนกินอยู่หลายคน ไอ้น้ำคลอโรฟิลล์เป็นขวดๆ นี่แหละ