ทาสีสร้างไฟฟ้า

By: ballsaii
Writer
on Thu, 05/01/2012 - 22:02

ไม่ต้องมาติดแผงโซลาร์เซลล์ให้เมื่อยตุ้มกันอีกแล้ว เพราะเดี๋ยวนี้แค่การทาสีก็ผลิตไฟฟ้าเองได้แล้ว

กลุ่มนักวิจัยจาก Nortre Dame ได้วิจัยเรื่องสีชนิดพิเศษ ซึ่งสีที่ว่านี้มีส่วนผสมของอนุภาคไทเทเนียมไดอ็อกไซด์ระดับนาโน ซึ่งถูกเคลือบด้วยสารกึ่งตัวนำประเภทแคดเมียมนาโนคริสตัลอีกที เมื่อผสมด้วยน้ำและแอลกอฮอล์ จะมีลักษณะคล้ายแป้งเปียกสีเหลืองทอง นักวิจัยขนานนามมันว่า “Sunbelievable” ส่วนวิธีการใช้ก็ง่ายมาก แค่ทาลงบนกระจกนำไฟฟ้าแล้วประกบด้วยขั้วอิโทดอีกด้านหนึ่งเป็นอันครบวงจร เมื่อแสงตกกระทบจะไปกระตุ้นให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น

แม้ว่าประสิทธิภาพของมันจะต่ำมากๆ อยู่ที่ 1 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็น 10-15 เปอร์เซ็นต์ของประสิทธิภาพเซลล์สุริยะแบบซิลิกอนทั่วๆ ไป

แต่ด้วยต้นทุนที่ถูก ทำได้หลากหลายสี และขั้นตอนทำที่ง่าย แต่จะให้ดีถ้าเพิ่มประสิทธิภาพอีกนิด ทาสีรั้วรอบบ้านให้เป็นรั้วไฟฟ้าไว้กันขโมยก็ยังพอไหว

ที่มา : ScientificAmerican

5 Comments

jonathan_job's picture

วกกลับเข้าเรื่องนี้กันได้ 555

อ่านพาดข่าวทีแรกก็ตกใจเหมือนกัน