งานวิจัยใหม่ยืนยันผู้ชายกับผู้หญิงแตกต่างกันจริงๆ

By: terminus
Writer
on Thu, 05/01/2012 - 19:23

ผู้ชายก็ว่าผู้หญิงเข้าใจยาก ผู้หญิงก็ว่าผู้ชายเข้าใจยาก (อันนี้เจอมาเองกับตัว ผมคงไม่ต้องให้ที่มามั้ง) บางทีอาจเป็นเพราะความแตกต่างระหว่างทั้งสองเพศกว้างเกินกว่าที่เราจะข้ามสะพานมาทำความเข้าใจกันก็ได้

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยดูรินในอิตาลีและมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ในสหราชอาณาจักร ได้ทำการสำรวจลักษณะทางบุคลิกภาพ 15 ด้านจากกลุ่มตัวอย่างชายหญิงเป็นจำนวนกว่า 10,000 คน พวกเขาได้ข้อสรุปว่า ผู้ชายกับผู้หญิงมีความแตกต่างกันมากกว่าที่เคยคิด

พวกเขาพบว่า แนวโน้มบุคลิกภาพของผู้ชายมักจะประกอบด้วยความมั่นคงทางอารมณ์, ความมีอำนาจเหนือคนอื่น, การมีสติเคารพกฏระเบียบ, และความตื่นตัวระวังภัย ขณะที่ผู้หญิงจะมีแนวโน้มเป็นพวกที่มีบุคลิกภาพอ่อนไหว, อบอุ่น, และสามารถจับความรู้สึกทางอารมณ์ได้มากกว่าผู้ชาย

งานวิจัยก่อนหน้านี้เคยแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างทางบุคลิกภาพระหว่างเพศมีเพียงเล็กน้อย แต่นักวิจัยเจ้าของผลงานชิ้นล่าสุดแย้งว่างานวิจัยชิ้นก่อนหน้าเป็นการเอาค่าคะแนนบุคลิกภาพหลายๆ อันมาเฉลี่ยเปรียบเทียบกัน ทำให้ความแตกต่างในแต่ละส่วนหักล้างกันเอง บางทีก็เป็นการแยกเปรียบเทียบเฉพาะลักษณะบุคลิกภาพทีละอันซึ่งก็ไม่เห็นความแตกต่างอีก งานวิจัยชิ้นล่าสุดนี้มีความแม่นยำน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะเป็นการมองภาพรวมโดยที่เก็บรายละเอียดของแต่ละบุคลิกภาพทั้งหมดมาวิเคราะห์ร่วมกัน รวมทั้งยังมีการวิเคราะห์ผลของความผิดพลาดที่เกิดจากการวัดด้วย

ผลวิจัยนี้อาจเป็นคำตอบว่าทำไมงานบางชนิดถึงเหมาะกับผู้ชายมากกว่า แต่งานอีกหลายชนิดก็เหมาะกับผู้หญิงมากกว่า เช่น งานในสาขาวิศวกรรมที่มีผู้หญิงน้อยเหลือเกินแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ (และจากเพื่อนร่วมรุ่นผู้ชายในคณะ) มากเท่าไรก็ตาม เป็นต้น

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร PLoS ONE doi:10.1371/journal.pone.0029265 (เป็น Open Access)

ที่มา - Medical Xpress, The Telegraph

8 Comments

lancaster's picture

> แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ (และจากเพื่อนร่วมรุ่นผู้ชายในคณะ)

ฮาา

tuinui98's picture

555 เห็นด้วย... กับเพื่อนชายยังช่วยสนับสนุนพอเป็นพิธี กับเพื่อนหญิงนี่ทั้งผลักทั้งดัน ถวายหัวเลย

LazarusSP1's picture

เหมือนกับงานพยาบาล ที่มีแต่ผู้หญิงใช่ไหมครับ

Thaina's picture

จริงๆแล้วเห็นบางทีก็มีผู้ชายนะครับ

แต่ความจริงคือ คนไข้ผู้หญิงจะยอมให้ผู้ชายเช็ดตัวมั้ย?

nostalgias's picture

อย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยครับ คนใข้ผู้ชายยังไม่อยากให้ผู้ชายเช็ดตัวเลย