การจำหน้ากับจำเสียงอาจมาคู่กัน

By: terminus
Writer
on Tue, 27/12/2011 - 09:14

ทีมนักวิจัยจาก Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences ในเยอรมนี ได้ศึกษาการทำงานของสมองด้วยเทคนิค fMRI (Functional magnetic resonance imaging) เพื่อจะดูว่าขณะที่คนจดจำใบหน้าและเสียง สมองส่วนไหนถูกกระตุ้นขึ้นมาบ้าง

จากผลการศึกษาพบว่า ขณะที่นักวิจัยเปิดเสียงคนรู้จักให้กลุ่มตัวอย่าง 19 คนฟัง สมองส่วน fusiform face area ใน occipital lobe ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจดจำใบหน้า จะถูกกระตุ้นขึ้นมาให้ทำงานด้วยอย่างสัมพันธ์กันกับสมองส่วนที่เกี่ยวกับการจดจำเสียงซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่ temporal lobe เท่ากับเป็นการชี้ให้เห็นว่าการจดจำใบหน้าและการจดจำเสียงอาจมีอะไรเกี่ยวข้องกันอยู่

อาการที่ไม่สามารถจดจำใบหน้าคนอื่นได้ เรียกว่า prosopagnosia ส่วนอาการที่ไม่สามารถจดจำเจ้าของเสียงพูดได้ เรียกว่า phonagnosia นักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่าอาการทั้งสองนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร บางทีระบบเชื่อมต่อของการจดจำทั้งใบหน้าและเสียงอาจมีความเสียหาย หรือ ไม่ก็มีการส่งข้อมูลผิดพลาดระหว่างกันบางส่วน บางคนก็มีอาการนี้ตั้งแต่ยังเด็ก บางคนก็พัฒนาอาการขึ้นมาเพราะสาเหตุความเครียดหรือสมองได้รับความเสียหาย

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Neuroscience doi: 10.1162/0898929053279577

ที่มา - New York Times