จบกันเสียที เตาปฏิกรณ์ที่ฟุกุชิมาเสถียรในที่สุด

By: lew
Writer
on Mon, 19/12/2011 - 02:49

หกเดือนหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใกล้ญี่ปุ่นทำให้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิม่าเสียหายจนรังสีรั่วไปทั่วนั้น ตอนนี้เตาปฏิกรณ์ทั้งหมดก็อยู่ในภาวะเสถียรแล้ว นั่นคือเราไม่ต้องกลัวว่าความร้อนจากแกนเชื้อเพลิงจะทำให้ตัวเตาหลอมละลายและเกิดการรั่วไหลออกมาภายนอกโดยตรงอีกต่อไป

สภาวะเสถียรคือความร้อนที่เกิดจากแท่งเชื้อเพลิงนั้นต่ำกว่าจุดเดือดของน้ำ ทำให้แท่งเชื้อเพลิงไม่ต้องการน้ำหล่อเย็นตลอดเวลาเช่นที่ผ่านมา

ความเสียหายจากโรงงานไฟฟ้าฟุกุชิม่าทำให้มีประชาชนต้องอพยพออกนอกเขตรัศมี 20 กิโลเมตร รวมกว่า 80,000 คน ทั้งหมดไม่สามารถกลับบ้านได้

ขั้นตอนหลังจากนี้คือการรื้อถอนโรงงานไฟฟ้าทั้งหมดออกไป โดยยังต้องถอนแท่งเชื้อเพลิงทั้งที่กองค้างอยู่ในเตาปฎิกรณ์, แท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วในบ่อเก็บ, และน้ำเสียที่มีอยู่ปริมาณมาก โดยตอนนี้เองน้ำเสียปริมาณ 45 ลูกบาศก์เมตรได้รั่วลงสู่ทะเลไปก่อนแล้ว

คาดว่าจะใช้เวลา 40 ปีในการรื้อถอนและทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดจนกลับมาอยู่อาศัยได้อีกครั้งดังเดิม

ที่มา - BBC

5 Comments

apichat's picture

40ปี กลับมาอีกทีกลายเป็นป่าไปเลยนะเนี่ย ฟูกูชิมะ