รัสเซียประกาศยืดอายุโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วประเทศ

By: lew
Writer
on Wed, 14/12/2011 - 23:19

ทางการรัสเซียประกาศยืดอายุโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์รุ่น EGP, RBMK, และรุ่น VVER จำนวน 16 เตาปฎิกรณ์ เพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไปอีกอย่างน้อย 15 ปี จากเดิมที่จะมีหลายเตาจะสิ้นสุดอายุการใช้งานในช่วงปี 2001 ถึง 2011 จากเดิมที่เตาส่วนมากจะกำหนดอายุการใช้งานไว้ที่ 30 ปี

รัสเซียมีความชัดเจนที่จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึง 25 ในปี 2030 จากตอนนี้ที่ใช้อยู่ร้อยละ 16.6 โดยรัสเซียกำลังสร้างเตาปฏิกรณ์เพิ่มเติมอีก 39 เตา

ทางการรัสเซียให้เหตุผลต่อการยืดอายุว่าทำได้เพราะเตาส่วนมากก็ได้รับการปรับปรุงหรืออัพเกรดมาแล้ว

สำหรับทางฝั่งสหรัฐฯ นั้นตอนนี้มีเตาปฏิกรณ์ทำงานอยู่ถึง 104 เตาและให้พลังงานรวมมากกว่า 20% ของประเทศ

ที่มา - World Nuclear