เวสต้า...ดาวเคราะห์น้อยหรือดาวเคราะห์แคระ?

By: terminus
Writer
on Wed, 14/12/2011 - 00:52

เวสต้า (Vesta) เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์น้อย (asteroid) ขนาดใหญ่ในแถบดาวเคราะห์น้อย (Asteroid belt) ที่อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส คำจำกัดความของการเป็นดาวเคราะห์น้อยกับดาวเคราะห์แคระ (dwarf planet) แบบพลูโตนั้นถูกกั้นไว้เพียงเส้นบางๆ และจากภาพถ่ายล่าสุดของเวสต้าที่ส่งมาจากยานอวกาศ Dawn ของ NASA นักดาราศาสตร์ก็เริ่มจะลังเลใจแล้วว่าควรเลื่อนตำแหน่งให้เวสต้าจากดาวเคราะห์น้อยไปเป็นดาวเคราะห์แคระดีหรือไม่

เหตุผลที่เวสต้าได้รับการพิจารณาตำแหน่งใหม่ คือ มันดูเหมือนว่าจะมีหรืออย่างน้อยก็เคยมีการแบ่งแยกเป็นชั้นของเปลือกผิวดาวที่เป็นของแข็งและใจกลางที่เป็นหินหลอมเหลว เหมือนๆ กับดาวเคราะห์ เช่น โลก ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร เป็นต้น แสดงว่ามันน่าจะมีกระบวนการกำเนิดเหมือนกับดาวเคราะห์ มากกว่าจะเกิดมาแบบดาวเคราะห์น้อยอื่นๆ

นักดาราศาสตร์เชื่อว่าเวสต้าถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อ 4.5 พันล้านปีที่แล้วพร้อมกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะ แรงโน้มถ่วงจากดาวพฤหัสคงเข้ามารบกวนมวลวัตถุในแถบดาวเคราะห์น้อย เวสต้ากับพรรคพวกของมันเลยไม่สามารถเติบโตเป็นดาวเคราะห์เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องได้ ตกอับเล็กแกร็นเป็นดาวเคราะห์น้อยกระจัดกระจายอย่างในปัจจุบัน

หากเวสต้าได้เลื่อนตำแหน่งเป็นดาวเคราะห์แคระ ก็จะเป็นการตามรอยรุ่นพี่อย่างเซเรส (Ceres) ที่ได้เป็นดาวเคราะห์แคระไปตั้งแต่ปี 2006 แล้ว

ที่มา - Popular Science