อังกฤษเป็นชาติที่มีผู้หญิงอ้วนมากที่สุดในยุโรป

By: terminus
Writer
on Mon, 28/11/2011 - 22:26

Eurostat สำนักงานสถิติของสหภาพยุโรปได้สรุปรายงานสัดส่วนของคนที่เป็นโรคอ้วน (obese) ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป

ข้อมูลดิบที่ใช้คือ ค่า BMI (body mass index) ที่สำรวจโดย European Health Interview Survey (EHIS) กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรที่มีอายุ 18-74 ปีใน 19 ประเทศ แม้ว่า BMI จะไม่ใช่สามารถบอกปริมาณไขมันในร่างกายได้โดยตรง แต่โดยทั่วไปเราก็ใช้ค่า BMI ในการจัดกลุ่มว่าใครมีน้ำหนักน้อยกว่าหรือมากกว่ามาตรฐานอย่างไร

รายงานฉบับเด็มสามารถดาวน์โหลดได้จาก epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-24112011-BP/EN/3-24112011-BP-EN.PDF สถิติที่น่าสนใจมีดังนี้

  • ประเทศที่มีสัดส่วนผู้หญิงเป็นโรคอ้วนมากที่สุด คือ สหราชอาณาจักร (23.9%) ตามมาติดๆ ด้วยมอลตา (21.1%) และลัตเวีย (20.9%)

  • ส่วนประเทศที่มีสัตส่วนผู้ชายเป็นโรคอ้วนมากสุดสามอันดับแรก คือ มอลตา (24.7%), สหราชอาณาจักร (22.1%), ฮังการี (21.4%)

  • และประเทศที่มีสัดส่วนของคนเป็นโรคอ้วนน้อยเกินหน้าเกินตาเพื่อนบ้าน ได้แก่ โรมาเนีย (หญิง 8.0%, ชาย 7.6%), อิตาลี (หญิง 9.3%, ชาย 11.3%), บัลกาเรีย (หญิง 11.3%, ชาย 11.6%)

นอกจากความแตกต่างของประเทศแล้ว แนวโน้มที่ปรากฏในรายงานยังแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของคนที่เป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นตามอายุอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในบัลกาเรีย สาววัยแรกรุ่นอายุ 18-24 ปีเป็นโรคอ้วนเพียง 1.0% ในขณะที่คุณยายวัย 65-74 ปีเป็นโรคอ้วนกันถึง 18.9% เป็นต้น

ที่มา - BBC News, Eurostat

ค่า BMI สามารถคำนวนได้จากการเอาน้ำหนักตัว (หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วยความสูง (หน่วยเป็นเมตร) ยกกำลังสอง

  • ถ้าได้น้อยกว่า 18.5 ถือว่าน้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐาน
  • ถ้าได้ 18.5 - 25 แสดงว่าน้ำหนักกำลังพอดี ไม่อ้วน ไม่ผอม
  • ถ้าได้ 25 - 30 แสดงว่าน้ำหนักเกินมาตรฐาน
  • ถ้าได้เกิน 30 คือเป็นโรคอ้วน

2 Comments

mk's picture

ในฐานะที่อยู่อังกฤษมาพักหนึ่ง คอนเฟิร์มได้เลยว่าอ้วนจริงครับ (แต่เยอะสุดหรือไม่อันนี้ไม่รู้)

tekkasit's picture

ได้ยินว่าที่อเมริกาผู้หญิงเค้าก็อ้วน เรียกว่าผู้หญิงที่หาเสื้อผ้าที่นี่ยาก ไปอเมริกาเสมือนดั่งสวรรค์กันเลย

เลยไม่แน่ใจว่าที่อเมริกากับที่อังกฤษ ใครจะเป็นแชมป์