ไม่ต้องเตะปี๊บ, ชิปรุ่นใหม่สามารถตรวจวัดคุณภาพอสุจิได้เองที่บ้าน

By: lew
Writer
on Thu, 03/11/2011 - 05:01

Loes Segerink นักวิจัยระดับปริญาเอกของมหาวิทยาลัย Twente แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ได้รายงานความสำเร็จในการพัฒนาชิปทดสอบ (lab-on-a-chip) สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอสุจิ ทำให้มีความเป็นไปได้ที่อนาคต คู่ที่ต้องการมีบุตรสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลอีกต่อไป

การวัดคุณภาพอสุจินั้นโดยทั่วไปแล้วทำกันสองอย่างคือ วัดความหนาแน่นของสเปิร์มในน้ำอสุจิ, และการวัดความแข็งแรงของสเปิร์ม

การวัดความหนาแน่นของสเปิร์มนั้นอาศัยการวัดความต้านทานของของเหลวที่ใส่ไว้บนตัวชิป เมือหยดอสุจิลงไปจะเกิดความเปลี่ยนแปลงของความต้านทานในของเหลวนั้น งานวิจัยสามารถนำผลของความเปลี่ยนแปลงนี้มาคำนวณหาค่าความหนาแน่นของอสุจิได้อย่างหยาบๆ เพียงพอต่อการตรวจสอบเบื้องต้น มันยังสามารถหาความหนาแน่นของเซลล์แบบอื่นๆ เช่นเซลล์เม็ดเลือดได้อีกด้วย

อย่างที่สองคือการวัดความแข็งแรงของสเปิร์มด้วยการดัดแปลงตัวชิปเล็กน้อย ให้แยกเส้นทางของสเปิร์มที่เคลื่อนไหว (ว่าย) และไม่เคลื่อนไหวออกจากกัน แล้วจึงวัดความหนาแน่นในแต่ละเส้นทางที่แยกกันออกมา

การพัฒนาชิปทดสอบเพื่อทดแทนการส่งตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบเป็นงานวิจัยสายการแพทย์ที่ได้รับความสนใจสูงในหลายปีที่ผ่านมาอีกสายหนึ่ง เพราะหากเราสามารถทดสอบสิ่งต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย, รวดเร็ว, และมีราคาถูก แล้วเราจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไปได้อีกมาก ผู้ป่วยเบาหวานอาจจะรายงานระดับน้ำตาลไปยังแพทย์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยในช่วงเวลาหลายปี คนทั่วไปอาจจะสามารถควบคุมพฤติกรรมการกินได้ง่ายขึ้นจากการรายงานระดับสารต่างๆ ในกระแสเลือด อย่างไรก็ดีกระบวนการทดสอบเหล่านี้ยังต้องรอการพัฒนาไปอีกมากกว่ามันจะได้รับการยอมรับว่ามีความแม่นยำเท่าเทียมกับห้องทดสอบจริงๆ

ที่มา - University of Twente

2 Comments

tuinui98's picture

ลูกน้อยที่น่าสงสาร ถูกรีดออกมาผิดที่ผิดทาง แถมถูกจับช๊อตไฟฟ้าเพื่อวัดความต้านทาน