ผลศึกษาข้อมูล 18 ปีจากเดนมาร์ก มือถือไม่เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งสมอง

By: chayaninw on Tue, 25/10/2011 - 17:01
Topics: 

ปัญหาว่าโทรศัพท์มือถือเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งหรือไม่เป็นปัญหาที่นักวิจัยพยายามหาคำตอบกันมาพอสมควร ล่าสุด ผลการศึกษาจากประเทศเดนมาร์ก ไม่พบความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งในระบบประสาทส่วนกลางจากการใช้โทรศัพท์มือถือ

ทีมวิจัยที่นำโดย Patrizia Frei ศึกษาข้อมูลของชาวเดนมาร์กอายุ 30 ปีขึ้นไป โดยใช้ข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือจำนวน 358,403 คนตั้งแต่ปี 1990-2007 และทะเบียนโรคมะเร็ง ไม่พบหลักฐานว่าผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมานานกว่า 13 ปี มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งที่สมองมากกว่าผู้ที่ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ

ในบทบรรณาธิการของ BMJ ที่ตีพิมพ์ผลวิจัยดังกล่าว ได้พูดถึงงานวิจัยนี้ว่าระเบียบวิธีวิจัยของงานชิ้นนี้มีข้อดีเหนืองานวิจัยอื่นๆ ก่อนหน้าตรงที่ใช้การจำแนกกลุ่มด้วยคอมพิวเตอร์จากข้อมูลในทะเบียน ทำให้ลดปัญหาจากการติดต่อกับคนโดยตรง เช่น ปัญหา selection bias อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้มีจุดอ่อนตรงที่ข้อมูลการจดทะเบียนโทรศัพท์มือถือ อาจไม่ตรงกับการใช้งานจริง เช่น อาจมีผู้ใช้โทรศัพท์มีไม่ได้จดทะเบียนเอง ทำให้การจำแนกนั้นไม่ถูกต้อง แต่ก็เชื่อว่าจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มานานโดยไม่มีการจดทะเบียนเอง น่าจะเป็นส่วนน้อยของประชากร

ที่มา – BMJ (Abstract), BMJ (Editorial), Bloomberg

3 Comments

pawinpawin's picture

ขอขยายความนิดหนึ่งนะครับ ใน Editorial ได้ให้ความเห็นว่า ข้อดีของการศึกษาครั้งนี้มีสองข้อ คือเป็นการศึกษาจากฐานข้อมูล ทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิด "การเลือกเฉพาะคนจะที่ตอบคำถาม" ที่อาจจะไม่ได้ข้อมูลของประชากรทั้งหมด (ในทาง Methodology คือ "Selection Bias") และข้อที่สองคือ เป็นการลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจำไม่ได้จากการตอบ Questionnaire (Retrospective/Recall Bias) ส่วนการถือว่าการลงทะเบียนโทรศัพท์หมายความถึงการใช้โทรศัพท์ก็อาจทำให้เกิดการจัดกลุ่มผิดในผู้ใช้บางคน ก็ตามที่ได้กล่าวในข่าวครับ

Cherry-Boy-Hunter's picture

อันนี้ผมเคยดูรายการยกน้ำหนักญี่ปุ่นเขาสัมภาษณ์ นักยกน้ำหนักญี่ปุ่นฝึกยกน้ำหนักโดยเอามือถือพันไว้บนหัว เเล้วสัญญาณมือถือมันจะไปรบกวนคลื่นสมอง ทำให้เราต้องออกเเรงมากขึ้น ในการยกน้ำหนักของที่มีน้ำหนักเท่าเดิม

tekkasit's picture

รู้จัก placebo effect รึเปล่าครับ

เนื่องจากถ้า subject เชื่อ ว่าโทรศัพท์มีผลกับสมองแล้ว subject จะแสดงพฤติกรรมอย่างที่เค้าเชื่อว่าควรจะเป็น ไม่ว่าจริงๆมันจะมีผลจริงๆหรือไม่

ถ้าทดสอบกับคน สมควรอย่างยิ่งที่จะออกแบบ การทดสอบแบบ double blind test ครับ ที่ทั้ง observer และ subject ไม่รู้ว่ากำลังใช้โทรศัพท์ที่มีคลื่นสมองออกมาจริงๆหรือไม่

รวมไปจนถึงต้องออกแบบการทดลองและการวัดผลอย่างรัดกุม โดยไม่ให้เกิดการ bias ขึ้นได้ครับ