โรคอัลไซเมอร์อาจแพร่ติดต่อกันได้

By: terminus
Writer
on Tue, 11/10/2011 - 01:24

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's disease) คือภาวะอาการเสื่อมของสมองชนิดหนึ่งที่วงการวิทยาศาสตร์การแพทย์เองก็ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด สัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ของโรคคือการสะสมของชั้น beta-amyloid ในเซลล์ประสาท

ทีมวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสได้ทดสอบฉีดเนื้อเยื่อสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่เสียชีวิตแล้วเข้าไปในสมองของหนูทดลอง (เหตุผลที่ต้องใช้สมองของผู้ป่วยที่ตายแล้วเนื่องจากการพิสูจน์ว่า "ใครเป็นอัลไซเมอร์จริงหรือเปล่า" ต้องรอให้ตายก่อนแล้วเปิดกระโหลกเอาสมองมาตรวจสอบ อีกอย่างคงเกี่ยวกับจริยธรรมนักวิจัยด้วย) หลังจากนั้นอีก 30, 90, 285, 450 และ 585 วัน หนูจะถูกสุ่มขึ้นมาผ่ากระโหลกวิเคราะห์สมอง

ผลปรากฏว่าสมองของหนูที่ได้รับการฉีดเนื้อเยื่อสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์เข้าไปมีแผ่น (plaque) ของ beta-amyloid เกิดขึ้นและมีความผิดปกติคล้ายๆ กับที่พบในสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และสมองของหนูบางตัวยังมีแผ่น beta amyloid ในจุดที่อยู่ไกลจากจุดที่ฉีดเนื้อเยื่อเข้าไปอีกด้วย ขณะที่สมองของหนูในกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการฉีดเนื้อเยื่อสมองของคนปกติ ไม่ปรากฏลักษณะดังกล่าว

นักวิจัยเชื่อว่าคำอธิบายที่ดีที่สุดในตอนนี้คือ โปรตีนที่มีส่วนทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์น่าจะแพร่กระจายตัวเองได้เหมือนกับ prion

prion คืออนุภาคโปรตีนที่มีการพับตัวผิดปกติและสามารถเหนี่ยวนำให้โปรตีนรอบข้างพับตัวผิดปกติเหมือนตัวเองได้ prion เป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด เช่น bovine spongiform encephalopathy (Mad Cow disease) และ Creutzfeldt-Jakob disease

amyloid ที่เราใช้เป็นตัวบ่งชี้อาการอัลไซเมอร์ก็คือโปรตีนชนิดหนึ่งเหมือนกัน ตามปกติสมองจะสร้าง amyloid ขึ้นมาและทำลายมันลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในกรณีของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ amyloid จะพับตัวผิดปกติและจับตัวสะสมกันเป็นแผ่น

หาก amyloid ที่พับตัวผิดปกติสามารถแพร่กระจายได้เหมือนกับ prion จริงดังเช่นที่งานวิจัยนี้แสดง นี่ก็ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องมานั่งวิตกกังวล เพราะนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ว่าโรคอัลไซเมอร์จะติดต่อกันในชีวิตจริงได้หรือไม่ (เอ๊ะ รู้สึกว่าผมยิ่งบอกอย่างนี้ ยิ่งน่าวิตกกังวลแฮะ)

ที่มา - Science Daily, Discovery News

2 Comments

hisoft's picture
  • จริงดังเข่น

ดังเช่นครับ

ผมเข้าใจว่ามันเกิดจาก prion มาตลอดเลยนะเนี่ย - -"

The Phantom Thief