ไม่ถึง 10 เดือน เราก็ใช้กันเกินงบของทั้งปีแล้ว

By: terminus
Writer
on Wed, 28/09/2011 - 02:37

อะไรกันเนี่ย! รัฐบาลนี้เบิกงบประจำปีมาใช้หมดแล้วเหรอ?? อย่าเข้าใจผิดไป เว็บ JuSci.net ของเราเป็นเว็บข่าววิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เว็บข่าวการเมือง (อย่างน้อยก็ยังไม่ใช่)

"งบ" ของข่าวนี้เป็นการเปรียบเทียบ "งบประมาณทางนิเวศวิทยา" ที่ดาวเคราะห์โลกมีให้กับมนุษย์ ว่ากันในทางนิเวศวิทยาแล้ว มนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตต้องการทรัพยากรในการดำรงชีพ และโลกก็มีระบบในการหมุนเวียนพลังงานและทรัพยากรเหมือนๆ กับที่เราหมุนเงินมาใช้ทำโน่นทำนี่ ความสามารถในการหมุนเวียนทรัพยากรของโลกนี่แหละคืองบประมาณของชาวโลกอย่างเราๆ ที่ต้องแบ่งใช้กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก

หากเราใช้ทรัพยากรเกินกว่าที่โลกจะหมุนให้ทัน ก็เทียบได้กับมนุษย์เราใช้เงินเกินงบประมาณ เช่น ถ้าเราปล่อย CO2 มากกว่าวัฏจักรคาร์บอนจะหมุนมันทัน ก็เท่ากับเราปล่อย CO2 เกินงบ, หรือถ้าเราตัดไม้เกินกว่าที่ป่าจะโตได้ทัน ก็คือเราตัดไม้เกินงบ

นักวิทยาศาสตร์ของกลุ่ม Global Footprint Network ก็ได้อาศัยแนวคิดอันนี้มาคำนวณว่า สมมติให้โลกมีงบให้เราใช้ปีต่อปี มนุษย์เราใช้งบประมาณนี้เกินดุล ขาดดุล หรือสมดุลอย่างไรบ้าง? และถ้าเราใช้งบกันเกินกว่าที่โลกมีให้ เราใช้งบประจำปีหมดในวันที่เท่าไรของปี ซึ่ง Global Footprint Network เรียกวันที่งบประจำปีหมดลงว่า "Earth Overshoot Day"

สูตรการคำนวณของ Global Footprint Network อ้างอิงมาจากสูตรของ New Economics Foundation ดังนี้

>[world biocapacity / world Ecological Footprint ] x 365 = Earth Overshoot Day

(ถ้าใครไม่เข้าใจนิยามของตัวแปรในสูตรข้างบน แสดงว่าคุณไม่ใช่นักชีววิทยา ซึ่งนั่นแปลว่าคุณยังเป็นคนปกติ ผมขอแสดงความยินดีด้วย ผมแปะสูตรไว้เผื่อใครสนใจ แต่ความจริงไม่ต้องไปสนใจมันหรอก)

จากการคำนวณของข้อมูลที่รวบรวมได้ ปรากฏว่าในปีนี้ เราได้ใช้งบหมดลงในวันที่ 27 กันยายน หรือเมื่อวานนี้นั้นเอง!

หากประเทศใดใช้งบประมาณหมด ก็คงจะหันไปกู้จากประเทศอื่น แต่ว่ามนุษย์เราไม่สามารถไปขอกู้จากมนุษย์ต่างดาวที่ไหนได้ ดังนั้นเมื่องบหมด เราก็ดึงทรัพยากรออกมาจากคลังที่โลกสะสมมาตั้งแต่ยุคต้นกำเนิด ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราประสบทุกวันนี้ เช่น ปัญหาภาวะเรือนกระจก ปัญหาป่าไม้ถูกทำลาย ฯลฯ ก็ล้วนเป็นผลมาจากการที่มนุษย์บริโภคทรัพยากรเกินกว่าที่วัฏจักรบนโลกจะมาหมุนเวียนมารองรับได้ทันนั่นเอง

Global Footprint Network ประเมินว่าเฉพาะปี 2011 เราใช้งบกันถึง 135% ของงบประจำปีที่โลกเตรียมไว้ให้ ซึ่งตัวเลขนี้ก็ตรงกับการประเมินของ World Wildlife Fund (WWF) ว่าเราต้องมีโลก 1.3 - 1.5 ดวง ถึงจะเพียงพอกับการใช้ทรัพยากรของมนุษยชาติในปัจจุบัน และถ้าสถานการณ์ยังเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ ในปี 2030 เราจะต้องใช้ดาวเคราะห์โลก 2 ดวงเต็มๆ ถึงจะพอ

ตัวเลขพวกนี้ไม่ใช่เป็นค่าตัวเลขที่ตรงเป๊ะๆ (นักชีววิทยาไม่เคยทำอะไรตรงเป๊ะๆ อยู่แล้ว) แต่เป็นตัวเลขที่ทำให้เห็นภาพว่ามนุษย์เบิกใช้ทรัพยากรของโลกมากขนาดไหน และการที่เราใช้ทรัพยากรเกินดุลทุกปีนับตั้งแต่ทศวรรษ 1970 มันสร้างหนี้สะสมให้กับโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สักวันหนึ่งเมื่อโลกแบกรับสภาพต่อไปไม่ไหว ก็จะเป็นมนุษย์เองนั่นแหละที่ต้องเผชิญหน้ากับหายนะที่ตามมา

ที่มา - Global Footprint Network, Live Science, Discovery News

4 Comments

heart's picture

สูตรคือการหา % ครับ

( โควต้าที่มีให้ / ใช้ไปเท่าไหร่ )*365 วัน

ถ้าสมมุติว่า โควต้าคือ 100 หน่วย
และเราใช้ไป 100 หน่วยพอดีเป๊ะ (สมดุล)

(100/100)*365 = 365 วัน หมายถึงสิ้นปีพอดี งบประมาณก็หมดพอดี

ถ้าใช้ไปเยอะกว่าโควต้าหละ ซัก 150

(100/150)*365 = 243.33 วัน หมายถึง แค่ 243วันงบก็หมดแล้ว ดังนั้นกว่าจะถึงสิ้นปี
ก็ต้องสูบเกินดุลไปตามอัตราส่วน

mementototem's picture

เขาปรับงบประมาณของในแต่ละปีเพิ่มไหมครับ หรือว่า คงที่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ถ้าคงที่มันคงจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะ เพราะประชากรมันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หรือมันเพิ่มน้อยจนไม่สำคัญ?

tuinui98's picture

จริง ๆ ควรปรับลดลงทุกปีนะครับ เพราะว่าในแต่ละปีมนุษย์บริโภคทรัพยากรเกินที่โลกผลิตขึ้นมาจนต้องไปกินของในคลัง ทำให้ปัจจัยในการผลิตทรัพยากรลดน้อยลงกว่าที่ผ่านมา ผลผลิตย่อมลดลงในแต่ละปีด้วย ...อัตราการลดลงของงบประมาณทรัพยากรจึงควรลดลงด้วย

...ถ้าแบบจำลองนี้มันใช้ได้น่ะนะ