เลขคี่คือผู้ชาย, เลขคู่คือผู้หญิง

By: terminus
Writer
on Thu, 01/09/2011 - 23:54

นิสัยอย่างหนึ่งที่เราทำกันทุกวันแม้ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ ก็คือการเที่ยวจัดสิ่งของว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง นักจิตวิทยาแห่ง Northwestern University สองคน คือ James Wilkie และ Galen Bodenhausen พบว่ามนุษย์มีแนวโน้มจะจับคู่ "เลขคี่-เลขคู่" กับ "เพศชาย-หญิง" ด้วย

การทดลองแรก พวกเขาให้กลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกันดูชื่อต่างชาติ (เช่น ชื่อคนรัสเซีย คนอินเดีย) แล้วให้เดาว่าเป็นชื่อของผู้หญิงหรือผู้ชาย ผลปรากฏว่าเมื่อชื่อเหล่านั้นปรากฏขึ้นพร้อมกับเลข 1 กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มเดาว่าชื่อนั้นเป็นชื่อของผู้ชาย แต่ถ้าเป็นเลข 2 กลุ่มตัวอย่างมักจะตอบว่าเป็นชื่อของผู้หญิง

การทดลองที่สอง กลุ่มตัวอย่างได้ดูรูปของเด็กทารกแล้วจะต้องเดาว่าเป็นทารกเพศไหน ผลก็ออกมาทำนองเดียวกัน คือ ถ้ารูปเด็กมาพร้อมกับเลข 1 กลุ่มตัวอย่างจะเลือกตอบว่าเป็นเด็กผู้ชายมากกว่า แต่ถ้าเป็นเลข 2 กลุ่มตัวอย่างก็จะตอบว่าเป็นผู้หญิง โดยที่กลุ่มตัวอย่างไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำว่าตัวเลขมีอิทธิพลในคำตอบของพวกเขา

การทดลองที่สาม เป็นการทดลองที่ตรงไปตรงมาที่สุด คือให้กลุ่มตัวอย่างตอบตามความรู้สึกตัวเองเลยว่าตัวเลขไหนควรเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ผลการทดลองก็ยังยืนยันว่าเลขคี่มักถูกจับคู่กับเพศชาย และเลขคู่จับคู่กับเพศหญิง การทดลองแบบเดียวกันนี้กับกลุ่มตัวอย่างชาวอินเดียก็ให้ผลเช่นเดียวกัน

ในอารยธรรมกรีกและอารยธรรมจีนโบราณก็มีการจัดให้เลขคี่แทนเพศชายและเลขคู่แทนเพศหญิง แสดงว่านิสัยเจ้ากี้เจ้าการจัดเพศให้ตัวเลขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกมีร่วมกัน อย่างไรก็ตามยังไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ชี้ชัดลงไปว่าทำไมเราถึงชอบตั้งเพศให้กับตัวเลข

นอกจากตัวเลขแล้ว มนุษย์ยังชอบใส่อัตลักษณ์ทางเพศเข้าไปในวัตถุต่างๆ รอบตัวด้วย บางทีก็เป็นอิทธิพลของภาษาโดยเฉพาะภาษาที่มีการกำหนดเพศของวัตถุ บางทีก็เป็นเรื่องของการใช้วัตถุหรือลักษณะของวัตถุนั้นๆ เช่น วัตถุกลมๆ มักถูกมองเป็นเพศหญิง และของเหลี่ยมๆ มักถูกจัดเป็นเพศชาย เป็นต้น

ที่มา - Scientific American

6 Comments

TOTEETIME's picture

เป็นการทดลองที่ผมไม่เหมือนคนทั่วไปอีกแล้ว
ผมไม่เคยคิดว่าที่รองเมาส์เป็นเพศอะไร
หรือเก้าอี้ที่ผมนั่งตอนนี้เพศอะไร
โต๊ะที่ใช้ตอนนี้เพศอะไร

และลองคิดดูตอนนี้ว่าจะให้มันเป็นเพศอะไร ก็นึกไม่ออก ว่าจะให้เป็นชาย หรือหญิงดี

Thaina's picture

แต่มีภาษาจำนวนมากในโลกที่คิดครับ

ภาษายุโรปส่วนใหญ่จะคิดว่ารถ เรือ เป็นผู้หญิง สรรพนามในประเทศพวกนี้ไม่มีคำว่า มัน มีแต่คำว่า his หรือ her (ภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเป็นภาษาที่ไม่เหมือนชาวบ้าน)

หรืออย่างภาษาไทย ก็คิดว่า River เป็นผู้หญิง

HMage's picture

ผมว่าที่เรียกว่า แม่น้ำ นี่ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงนะ น่าจะเป็นความรู้สึกที่เกี่ยวกับ "ผู้ให้กำเนิดที่ยิ่งใหญ่" มากกว่าเลยเรียกเป็นแม่

แต่จะว่าไปก็เป็น แม่ เกือบทุกอย่างเลยนะครับ มีอะไรที่เป็นพ่อบ้าง?