สร้างฝนเทียมด้วยเลเซอร์

By: terminus
Writer
on Thu, 01/09/2011 - 22:26

นักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจนีวาได้ทำการทดลองเทคนิคการทำฝนเทียมแบบใหม่ที่เรียกว่า "laser-assisted water condensation" ซึ่งเป็นการใช้แสงเลเซอร์ยิงไปยังอากาศที่มีความชื้นพอเหมาะ ในทางทฤษฎีแสงเลเซอร์จะทำให้อากาศแตกตัวเกิดเป็นกรดไนตริกที่มีคุณสมบัติดึงโมเลกุลของน้ำให้มารวมตัวกันเป็นหยดน้ำและตกลงมาเป็นฝนได้

แม้ว่าการทดลองของพวกเขา ณ แม่น้ำ Rhône ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะยังไม่สามารถทำให้เกิดฝนขึ้นมาได้ เพราะหยดน้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดเพียงไม่กี่ไมครอน ไม่ใหญ่พอที่จะกลั่นตัวลงมาเป็นฝน แต่ก็ได้เป็นการพิสูจน์ว่าเทคนิคนี้ทำให้โมเลกุลน้ำในอากาศมารวมตัวกันได้จริงๆ

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหากยิงเลเซอร์เข้าไปยังอากาศที่มีความชื้นสูงมากๆ เช่น กระแสอากาศที่เคลื่อนตัวเข้าหาสันเขา เป็นต้น หยดน้ำที่เกิดขึ้นก็อาจมีขนาดใหญ่พอที่จะทำให้เกิดฝนตกลงมาได้ นอกจากนี้ยังอาจเอาเทคนิคเลเซอร์ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันไม่ไห้ฝนตกในพื้นที่ที่ไม่ต้องการก็ได้

ที่มา - The Telegraph

2 Comments

hisoft's picture

จะเกี่ยวข้องกับข่าวนี้มั้ยครับ? นักวิทยาศาสตร์เยอรมันใช้แสงเลเซอร์สร้างก้อนเมฆได้สำเร็จแล้ว

ถ้าไม่เกี่ยวข้องกัน คนละเทคนิคกัน กลายเป็นอันนึงยิงสร้างเมฆ อีกอันยิงเมฆให้เป็นฝน สบายเลย 555

The Phantom Thief

terminus's picture

น่าจะอันเดียวกันนะครับ แต่อาจจะเป็นการทดลองใหม่อีกรอบ

ถือว่าเป็นการขุดข่าวแล้วกัน ^.^