หนทางชีวิตโรแมนติกกับชีวิตนักวิทยาศาสตร์ของผู้หญิงอาจเดินคนละทาง

By: terminus
Writer
on Wed, 17/08/2011 - 00:18
Topics: 

งานสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์, และคณิตศาสตร์ (science, technology, engineering and math) หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า "STEM" เป็นหนึ่งในวิชาชีพที่เห็นได้ชัดเลยว่ามีผู้หญิงเด่นๆ น้อยกว่าผู้ชายมาก แม้ว่าช่วงหลังมากนี้ผู้หญิงจะมีบทบาทมากขึ้น แต่โดยภาพรวม มันก็ยังดูเป็นงานที่มีแต่ผู้ชายสนใจจะทำ

งานวิจัยล่าสุดของทีมวิจัยที่นำโดย Lora E. Park แห่ง University of Buffalo ได้ชี้ให้เห็นความเกี่ยวเนื่องระหว่างธรรมชาติความต้องการชีวิตโรแมนติกของผู้หญิงกับการไม่สนใจงานสาย STEM

การทดลองของ Lora Park มีด้วยกันสามชุด มีกลุ่มตัวอย่างประมาณ 350 คนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

การทดลองแรก กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจะได้ดูรูปที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศโรแมนติก (เช่น โรงแรมหรู, ชายหาด, เทียน) หรือบรรยากาศวิชาการ (เช่น ห้องสมุด, หนังสือ, แว่นตา) จากนั้นก็มาทำแบบทดสอบประเมินความสนใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งวิชาในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

การทดลองที่ 2a กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจะได้ฟังการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวโรแมนติกรักๆ ใคร่ๆ หรือการสนทนาเกี่ยวกับวิชาการ (เช่น การสอบ) ส่วนการที่ทดลอง 2b บทสนทนาเกี่ยวกับวิชาการถูกแทนที่ด้วยบทสนทนาเกี่ยวกับมิตรภาพเพื่อนฝูง หลังจากฟังจบ กลุ่มตัวอย่างของการทดลองทั้ง 2a และ 2b ก็จะต้องมาทำแบบทดสอบเหมือนกับการทดลองแรก

ผลของการทดลองสองชุดแรกชี้ให้เห็นว่าเมื่อผู้หญิงถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์โรแมนติกไม่ว่าจะเป็นการได้เห็นหรือการฟัง พวกเธอจะมีความสนใจในการเลือกเรียนวิชาในสาขา STEM ลดลง แต่จะหันเหความสนใจไปในวิชาสายศิลป์หรือสายภาษามากขึ้น ในขณะที่ผลดังกล่าวไม่ปรากฏในหมู่ผู้ชาย

การทดลองที่ 3 คราวนี้คัดมาแต่เฉพาะผู้หญิงที่มีความสนใจจะเลือกเรียนวิชาในสาขา STEM โดยให้กลุ่มตัวอย่างบันทึกอารมณ์ต้องการความอยากมีชีวิตโรแมนติกหรืออยากมีชีวิตก้าวหน้าทางวิชาการทุกคืนติดต่อกันเป็นเวลา 21 คืน พร้อมทั้งบันทึกด้วยว่าในแต่ละวันพวกเธอทำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์มากน้อยเท่าไร

ผลการทดลองสุดท้ายแสดงให้เห็นว่า ในวันที่ผู้หญิงมีความรู้สึกต้องการความรู้สึกแบบโรแมนติก พวกเธอทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ มากขึ้น และรู้สึกว่าตัวเองมีเสน่ห์ ในขณะเดียวกันก็จะทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์น้อยลง นอกจากนี้หากคืนไหนพวกเธอฝันถึงชีวิตโรแมนติก พวกเธอก็จะลดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในวันถัดไปด้วย

นักวิจัยเชื่อว่าอารมณ์ความต้องการชีวิตโรแมนติกส่งผลให้ผู้หญิงมีความรู้สึกอยากทำให้ตัวเองดูมีเสน่ห์น่าดึงดูดใจ ดังนั้นพวกเธอจึงเกิดความรู้สึกอยากหลีกเลี่ยงสายอาชีพ STEM ซึ่ง (พวกเธอรู้สึกว่า) สังคมมองว่าเป็นงานถึกๆ ของพวกผู้ชาย ในทางกลับกันมายาคติทางวิชาชีพของสังคมตะวันตกกลับไม่ได้กดดันผู้ชายเท่าใดนัก

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก National Science Foundation ของสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาแนวทางยกระดับความสนใจของผู้หญิงต่องานด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์, และคณิตศาสตร์

แม้ว่างานวิจัยนี้จะทำกันในสภาวะของสังคมแบบวัฒนธรรมตะวันตก แต่ผมคิดว่าสังคมตะวันออกอย่างบ้านเราก็คงให้ผลไม่ต่างกันนัก

ที่มา - PhysOrg

6 Comments

neizod's picture

ชื่อ STEM นี้ คณิตศาสตร์แยกออกมาต่างหากเลยเหรอ Orz

Thaina's picture

ผมว่า

สาวแว่น เสื้อกาวน์ ชุดช่าง ไม่แต่งหน้า

ออกจะน่ารัก

terminus's picture

ที่คณะวิทย์บางที่ [ข้อมูลปกปิด] สาวแว่นเสื้อกาวน์ที่น่ารัก 90% เรียนหมอ

ที่เหลือ... เอาเป็นว่าช่างมันเถอะครับ (ที่จริงคณะแห่งนั้นมีนโยบายห้ามใส่เสื้อกาวน์เดินเพ่นพ่านออกนอกห้องแล็บ พวกนักศึกษาแพทย์เป็นใครก็ไม่รู้ มายืมที่คณะอื่นเรียนแล้วยังจะแหกกฏอีก มันน่า...เข้าไปจูบสั่งสอนนัก)